Sinh học 7 - Bài 3: THỰC HÀNH : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: -Thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình của ngành động vật nguyên sinh là: Trùng roi và trùng giày. -Phân biệt hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi. 3.Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 3: THỰC HÀNH : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Chương I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bài 3: THỰC HÀNH :

QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

-Thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình của ngành động vật nguyên sinh là:

Trùng roi và trùng giày.

-Phân biệt hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này.

2.Kĩ năng:

Rèn cho học sinh:

-Kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi.

3.Thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận.

II. . ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

-Kính hiển vi, lam kính, lamen, kim nhọn, ống hút, khănlau.

-Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình.

-Học sinh mang mẫu vật mà giáo viên đã dặn

III. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

2. Các hoạt động dạy – Học

GV giới thiệu bài mới.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát trùng đế giày

-Giáo viên hướng dẫn học sinh -Học sinh làm việc theo nhóm đã

cách quan sát phân công a.Hình dạng:

-Hướng dẫn các thao tác thực -Theo dõi, ghi nhớ các thao tác -Không đối

hành để quan sát ( giáo viên của giáo viên. xứng

vừa làm vừa hướng dẫn học -Có hình giống

sinh ) chiếc giày

-Hướng dẫn các nhóm tự làm Học sinh thực hành, lần lượt các b.Di chuyển

tiêu bản và quan sát học sinh trong nhóm lấy mẫu soi nhờ lông bơi

-Yêu cầu học sinh quan sát dưới kính hiển vi  nhận biết

trùng giày di chuyển trùng giày, cách, hướng di

Giáo viên cho học sinh làm bài chuyển của trùng giày.

tập trang15 SGK. -Học sinh hoàn thành bài tập

-Thông báo kết quả đúng để -Đại diện nhóm trình bày kết quả

học sinh tự sửa -Nhóm khác bổ sung
Hoạt động 2 : Quan sát trùng roi.

-Giáo viên cho học sinh quan -Học sinh tự quan sát H3.2 và
sát H3.2 và H3.3 H3.3 để nhận biết trùng roi

-Yêu cầu học sinh lấy mẫu và -Các nhóm tiến hành lấy mẫu để

quan sát tương tự quan sát quan sát.

trùng giày -Trong nhóm thay nhau dùng

-Giáo viên gọi đại diện một số ống hút lấy mẫu để bạn quan sát.

nhóm tiến hành các thao tác

như ở hoạt động 1. -Các nhóm nên lấy váng xanh ở

-Giáo viên kiểm tra ngay trên nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có

kính hiển vi của từng nhóm trùng roi.

-Giáo viên nhận xét và yêu cầu -Học sinh hoàn thành bài tập

học sinh làm bài tập SGK. SGK

Giáo viên thông báo đáp án -Đại diện nhóm trình bày

đúng. -Nhóm khác bổ sung

IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.

Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình trùng giày và trùng roi vào vở và ghi chú

thích

V.DẶN DÒ

Đọc trước bài 4, kẻ phiếu học tập vào vở bài tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản