Sinh học 7 - Bài 37 THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải: - Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - Tìm những hệ cơ quan, thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 37 THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ

Bài 37

THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG

TRÊN MẪU MỔI/ MỤC TIÊU :

Học xong bài này học sinh phải:

- Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ.

- Tìm những hệ cơ quan, thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn

II/ CHUẨN BỊ :

- Vật thật : ếch đồng

- Bộ xương

- Tranh vẽ cấu tạo trong của ếch và bộ não ếch

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG I ( 10 PHÚT )

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CỦA ẾCHHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Gv hướng dẫn học sinh quan sát - Hs thực hiện theo hướng dẫn của

hình 36.1 nhận biết các xương giáo viên

trong bộ xương ếch
- Yêu cầu quan sát bộ xương ếch

đối chiếu với hình 36.1

- Yêu cầu 2 học sinh lên xác định - Hai hs xác định các xương trên

các xương trên mô hình mô hình

- Hỏi

+ Bộ xương có chức năn gì - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

- Gv nhận xét và chốt lại kiến - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

thứcTIỂU LUẬN I

- Bộ xương gồm xương đầu, xương thân và xương chi

- Chức năng :

+ Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.

+ Là nơi bám của các cơ

+ Tạo thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống và nội quanHOẠT ĐỘNG II ( 20 phút )

QUAN SÁT DA VÀ CÁC NỘI QUANHoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Gv hướng dẫn hs

+ Sờ tay lên bề mặt da, quan sát mặt - Thực hiện theo hướng dẫn của

trong của da nhận xét giáo viên

+ Nêu vai trò của da ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

- Yêu cầu hs quan sát hình 36.3 - Thực hiện theo yêu cầu của giáo

đối chiếu với mẫu mổ và xác viên

định các cơ quan của ếch

- Yêu cầu học sinh đọc bảng đặc

điểm cấu tạo trong của ếch - Đọc ghi nhớ kiến thức

- Hỏi

+ Hệ tiêu hoá của ếch có đặc điểm

gì khác so với cá ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

+ Vì sao ở ếch đã suất hiện phổi mà

vẫn trao đổi khí qua da ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

+ Tim ếch khác với tim cá ở điểm

nào ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

+ Quan sát mô hinh cấu tạo não ếch - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

xác định các bộ phận của não ?

+ Trình bày những đặc điểm thích - Suy nghĩ trả lời câu hỏi

nghi với đời sống trên cạn thể hiện
cấu tạo trong của ếch

- Gv chốt lại kiến thức

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thứcTIỂU LUẬN II

- Nội dung bẩng đặc điểm cấu tạo trong của ếch

IV/ NHẬN XÉT DÁNH GIÁ : ( 8 PHÚT )

- Gv nhận xét tinh thần, thái độ của hs trong giờ thực hành

- Cho học sinh vệ sinh lớp

V/ HƯỚNG DẪN : ( 7 PHÚT )

- Gv hướng dẫn học sinh viết bài thu hoạch
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản