Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sinh học 7 - Bài 37 THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
341
lượt xem
14
download

Học xong bài này học sinh phải: - Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - Tìm những hệ cơ quan, thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn.

Sinh học 7 - Bài 37 THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ
Nội dung Text

  1. Bài 37 THỰC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ I/ MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. - Tìm những hệ cơ quan, thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn II/ CHUẨN BỊ : - Vật thật : ếch đồng - Bộ xương - Tranh vẽ cấu tạo trong của ếch và bộ não ếch III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG I ( 10 PHÚT ) QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CỦA ẾCH Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv hướng dẫn học sinh quan sát - Hs thực hiện theo hướng dẫn của hình 36.1 nhận biết các xương giáo viên trong bộ xương ếch
  2. - Yêu cầu quan sát bộ xương ếch đối chiếu với hình 36.1 - Yêu cầu 2 học sinh lên xác định - Hai hs xác định các xương trên các xương trên mô hình mô hình - Hỏi + Bộ xương có chức năn gì - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Gv nhận xét và chốt lại kiến - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức thức TIỂU LUẬN I - Bộ xương gồm xương đầu, xương thân và xương chi - Chức năng : + Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể. + Là nơi bám của các cơ + Tạo thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống và nội quan HOẠT ĐỘNG II ( 20 phút ) QUAN SÁT DA VÀ CÁC NỘI QUAN Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
  3. - Gv hướng dẫn hs + Sờ tay lên bề mặt da, quan sát mặt - Thực hiện theo hướng dẫn của trong của da nhận xét giáo viên + Nêu vai trò của da ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Yêu cầu hs quan sát hình 36.3 - Thực hiện theo yêu cầu của giáo đối chiếu với mẫu mổ và xác viên định các cơ quan của ếch - Yêu cầu học sinh đọc bảng đặc điểm cấu tạo trong của ếch - Đọc ghi nhớ kiến thức - Hỏi + Hệ tiêu hoá của ếch có đặc điểm gì khác so với cá ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi + Vì sao ở ếch đã suất hiện phổi mà vẫn trao đổi khí qua da ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi + Tim ếch khác với tim cá ở điểm nào ? - Suy nghĩ trả lời câu hỏi + Quan sát mô hinh cấu tạo não ếch - Suy nghĩ trả lời câu hỏi xác định các bộ phận của não ? + Trình bày những đặc điểm thích - Suy nghĩ trả lời câu hỏi nghi với đời sống trên cạn thể hiện
  4. cấu tạo trong của ếch - Gv chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN II - Nội dung bẩng đặc điểm cấu tạo trong của ếch IV/ NHẬN XÉT DÁNH GIÁ : ( 8 PHÚT ) - Gv nhận xét tinh thần, thái độ của hs trong giờ thực hành - Cho học sinh vệ sinh lớp V/ HƯỚNG DẪN : ( 7 PHÚT ) - Gv hướng dẫn học sinh viết bài thu hoạch

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản