Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
329
lượt xem
7
download

Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: -Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh, khả năng hướng sáng. -Học sinh thấy được bước chuyển từ động vật đơn bào. Động vật đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI

  1. Bài 4: TRÙNG ROI I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: -Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh, khả năng hướng sáng. -Học sinh thấy được bước chuyển từ động vật đơn bào  Động vật đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:Phiếu học tập, tranh H4.1, 4.2, 4.3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. GV giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu trùng roi xanh -Giáo viên yêu cầu học sinh -Cá nhân tự đọc thông tin ở 1.CẤU TẠO nghiên cứu SGK, vận dụng mục I VÀ DI
  2. kiến thức bài trước, quan sát -Thảo luận nhóm  thống nhất CHUYỂN: H4.1 và H4.2 để hoàn thành ý kiến hoàn thành phiếu học tập -Là động vật phiếu học tập. đơn bào gồm: nhân, chất nguyên.sinh -Giáo viên theo dõi, hướng , hạt diệp lục, dẫn, gợi ý cho các nhóm. roi, -Giáo viên kẻ phiếu học tập điểm mắt lên bảng để chữa bài. 2.DINH -Giáo viên nhận xét, bổ sung. DƯỠNG: -Giáo viên giải thích thêm về -Tự dưỡng và dị các đặc điểm: di chuyển, dưỡng. Hô hấp Điểm mắt, hạt diệp lục  qua màng tế bào cách dd, sinh sản của trùng 3.SINH SẢN : roi. vô tính bằng -Yêu cầu học sinh làm bài tập cách phân đôi SGK trang 18. cơ thể theo -Giáo viên đưa ra đáp án chiều dọc. đúng.
  3. Hoạt động 2: Tập đoàn trùng roi . -Yêu cầu học sinh nghiên cứu -Cá nhân học sinh tự thu nhận SGK và H 4.3 hoàn thành bài kiến thức. tập trang 19 SGK -Trao đổi nhóm  hoàn thành (điền vào chỗ trống) bài tập. -Đại diện nhóm trình bày. -Giáo viên nêu câu hỏi: -Nhóm khác bổ sung +Tập đoàn vôn vốc dd như -Một vài học sinh đọc toàn bộ Tập đoàn trùng thế nào? nội dung bài tập vừa hoàn thành. roi gồm nhiều +Hình thức sinh sản của tập tế bào có roi đoàn vôn vốc. -Học sinh suy nghĩ trả lời các liên kết tạo +Tập đoàn vôn vốc cho ta thành. Bước
  4. suy nghĩ gì về mối liên quan câu hỏi. đầu có sự phân giữa động vật đơn bào và -Học sinh khác bổ sung (nêu hóa chức năng. động vật đa bào? được: trong tập đoàn bắt đầu có -Giáo viên yêu cầu học sinh sự phân chia chức năng) rút ra kết luận. -Học sinh rút ra kết luận IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : Câu hỏi cuối bài (SGK) V.DẶN DÒ : -Học bài ,Đọc mục “ Em có biết “
Đồng bộ tài khoản