Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: -Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh, khả năng hướng sáng. -Học sinh thấy được bước chuyển từ động vật đơn bào. Động vật đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: -Kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI

Bài 4: TRÙNG ROII. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức:

-Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi

xanh, khả năng hướng sáng.

-Học sinh thấy được bước chuyển từ động vật đơn bào  Động vật đa bào

qua đại diện là tập đoàn trùng roi.

2.Kĩ năng:

Rèn cho học sinh:

-Kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:Phiếu học tập, tranh H4.1, 4.2, 4.3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

GV giới thiệu bài mới.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu trùng roi xanh

-Giáo viên yêu cầu học sinh -Cá nhân tự đọc thông tin ở 1.CẤU TẠO

nghiên cứu SGK, vận dụng mục I VÀ DI
kiến thức bài trước, quan sát -Thảo luận nhóm  thống nhất CHUYỂN:

H4.1 và H4.2 để hoàn thành ý kiến hoàn thành phiếu học tập -Là động vật

phiếu học tập. đơn bào gồm:

nhân, chất

nguyên.sinh


-Giáo viên theo dõi, hướng , hạt diệp lục,

dẫn, gợi ý cho các nhóm. roi,

-Giáo viên kẻ phiếu học tập điểm mắt

lên bảng để chữa bài. 2.DINH

-Giáo viên nhận xét, bổ sung. DƯỠNG:

-Giáo viên giải thích thêm về -Tự dưỡng và dị

các đặc điểm: di chuyển, dưỡng. Hô hấp

Điểm mắt, hạt diệp lục  qua màng tế bào

cách dd, sinh sản của trùng 3.SINH SẢN :

roi. vô tính bằng

-Yêu cầu học sinh làm bài tập cách phân đôi

SGK trang 18. cơ thể theo

-Giáo viên đưa ra đáp án chiều dọc.

đúng.
Hoạt động 2: Tập đoàn trùng roi .

-Yêu cầu học sinh nghiên cứu -Cá nhân học sinh tự thu nhận

SGK và H 4.3 hoàn thành bài kiến thức.

tập trang 19 SGK -Trao đổi nhóm  hoàn thành

(điền vào chỗ trống) bài tập.

-Đại diện nhóm trình bày.

-Giáo viên nêu câu hỏi: -Nhóm khác bổ sung

+Tập đoàn vôn vốc dd như -Một vài học sinh đọc toàn bộ Tập đoàn trùng

thế nào? nội dung bài tập vừa hoàn thành. roi gồm nhiều

+Hình thức sinh sản của tập tế bào có roi

đoàn vôn vốc. -Học sinh suy nghĩ trả lời các liên kết tạo

+Tập đoàn vôn vốc cho ta thành. Bước
suy nghĩ gì về mối liên quan câu hỏi. đầu có sự phân

giữa động vật đơn bào và -Học sinh khác bổ sung (nêu hóa chức năng.

động vật đa bào? được: trong tập đoàn bắt đầu có

-Giáo viên yêu cầu học sinh sự phân chia chức năng)

rút ra kết luận. -Học sinh rút ra kết luận

IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ :

Câu hỏi cuối bài (SGK)

V.DẶN DÒ : -Học bài ,Đọc mục “ Em có biết “
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản