Sinh học 7 - Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải : - Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay - Xác định các cơ quan của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

Tiết

Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM

BỒ CÂU



I/ MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải :

- Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống

bay

- Xác định các cơ quan của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh

sản trên mẫu mổ chim bồ câu

II/ CHUẨN BỊ :

- Mẫu mổ chim bồ câu

- Bộ xương chim

- Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

HOẠT ĐỘNG I ( 15 PHÚT )

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CHIM BỒ CÂU



Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh quan sát bộ - Quan sát bộ xương đọc chú thích
xương đối chiếu với hình 42.1 hình 42.1 xác định các thành phần của

+ Nhận biết các phần của bộ xương bộ xương

? - Học sinh suy nghĩ trả lời

- Yêu cầu học sinh trình bày các - Đại diện học sinh trình bày các phần

phần chính của bộ xương chính của bộ xương

+ Nêu đặc điểm của bộ xương thích - Học sinh suy nghĩ trả lời

nghi với sự bay ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức



TIỂU LUẬN I

- Bộ xương gồm

+ Xương đầu

+ Xương thân

+ Xương chi

HOẠT ĐỘNG II ( 25 PHÚT )

QUAN SÁT CÁC NỘI QUAN TRÊN MẪU MỔ



Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh quan sát hình - Quan sát hình 42.1 và quan sát

42.2 kết hợp với quan sát tranh tranh cấu tạo trong ghi nhớ kiến
cấu tạo trong xác định vị trí các thức

hệ cơ quan

- Gv hướng dẫn học sinh cách mổ - Quan sát và thao tác theo hướng

chim bồ câu dẫn

- Gv cho học sinh quan sát mẫu

mổ và nhận biết các hệ cơ quan - Quan sát và phân biệt được từng

và thành phần cấu tạo của từng hệ cơ quan

hệ

- Yêu cầu hoàn thành bảng - Hoàn thành bảng

- Yêu cầu học sinh lên hoàn thành - Đại diện học sinh hoàn thành

bảng bảng

- Gv thống nhất đáp án

- Hỏi - Lắng nghe và ghi nhớ

+ Hệ tiêu hoá của chim bồ câu có gì

khác so với những động vật có - Học sinh suy nghĩ trả lời

xương sống đã học ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức
IV/ NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ: ( 5 PHÚT )

- Gv nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm

- Kết quả bảng là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV cho điểm

- Yêu cầu các nhóm vệ sinh

V/ HƯỚNG DẪN : ( 5 PHÚT )

- Xen lại hình 42.2

- Đọc trước bài 43

- Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản