Sinh học 7 - Bài 50 : BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ. - Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ gặm nhấm thích nghi với cách gặm nhấm thức ăn - Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 50 : BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

Tiết 52

Bài 50 : BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊTI/ MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải:

- Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ ăn sâu bọ thích nghi

với chế độ ăn sâu bọ.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ gặm nhấm thích

nghi với cách gặm nhấm thức ăn

- Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của bộ ăn thịt thích nghi

với chế độ ăn thịt

II/ CHUẨN BỊ:

- Tranh vẽ chân và răng chuột chù

- Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột

- Tranh bộ răng và chân của mèo

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Gv tiếp theo các bộ thú đã học, bài hôm nay giúp các em tìm hiểu về thú ăn

sâu bọ, thú gặm nhấm và thú ăn thịt
HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT )

BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊTHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến

SGK thức

- Qan sát hình 50.1 đến hình 50.3 - Quan sát hình vẽ

SGK - Hoạt động nhóm

- Hoạt động nhóm hoàn thành

phiếu học tập - Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung

- Giáo viên nhận xét và thống nhất

đáp án đúng - Học sinh suy nghĩ trả lời

- Gv : Ngoài nội dung trong bảng

chúng ta còn biết thêm gì về đại

diện của ba bộ thú này ?
PHIẾU HỌC TẬPBộ thú Đại diện Môi Lối Cấu Cách Chế độ Cấu

trường sống tạo bắt mồi ăn tạo

sống răng chân

ăn sâu - Chuột

bọ chù

- Chuột

chũi

Gặm - Chuột

nhấm đồng

- Sóc

ăn thịt - Báo

- SóiHOẠT ĐỘNG 2 ( 20 PHÚT )

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÙ HỢP VỚI ĐỜI SỐNG CỦA BỘ GẶM

NHẤM, BỘ ĂN SÂU BỌ VÀ BỘ ĂN THỊTHoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Gv yêu cầu quan sát lại phiếu - Quan sát lại phiếu học tập trả lời

học tập trả lời câu hỏi câu hỏi

+ Dựa vào cấu tạo bộ răng phân biệt

bộ gặm nhấm bộ ăn thịt và bộ sâu bọ - Học sinh suy nghĩ trả lời

?

+ Đặc điểm cấu tạo chân báo, sói - Học sinh suy nghĩ trả lời

phù hợp với việc săn mồi và ăn thịt

như thế nào ? - Học sinh suy nghĩ trả lời

+ Nhận biết bộ thú ăn thịt, thú ăn sâu

bọ, thú gặm nhấm nhờ cách bắt mồi - Học sinh suy nghĩ trả lời

như thế nào ?

+ Chuột chũi có đặc điểm gì phù hợp - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

với việc đào hang trong đất ?

- Gv nhận xét đáp án và chốt lại kiến

thức
TIỂU LUẬN

- Bộ thú ăn thịt :

+ Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có

mấu dẹp sắc

+ Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm

- Bộ ăn sâu bọ :

+ Mõm dài, răng nhọn

+ Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khoẻ dùng để đào

hang.

- Bộ gặm nhấm:

+ Răng cửa lớn luôn mọc dài thiếu răng nanh.

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: ( 7 phút )

1- Hãy lựa chọn những đặc điểm của bộ thú ăn thịt trong các đặc điểm

sau:

a/ Răng cửa lớn có khoảng trống hàm

b/ Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp hai bên sắc

c/ Rình và vồ mồi

d/ ăn tạp

e/ Ngón chân có vuốt cong nhọn sắc, nệm thịt dày

g/ Đào hang trong đất
2- Những đặc điểm cấu tạo sau của bộ thú nào:

a/ Răng cửa lớn có khoảng trống hàm

b/ Răng cửa mọc dài liên tục

c/ ăn tạp

V/ HƯỚNG DẪN: ( 7 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục “ Em có biết ”

- Tìm hiểu đặc điểm sống của trâu bò, khỉ

- Kẻ bảng 51
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản