Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển nhanh. - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo. - Nêu được vai trò của lớp thú. - Nêu được đặc điểm chung của lớp thú. ...

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

 

  1. Tiết 53 Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG I / MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển nhanh. - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo. - Nêu được vai trò của lớp thú. - Nêu được đặc điểm chung của lớp thú. II/ CHUẨN BỊ : Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
  2. HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT ) BỘ MÓNG GUỐC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc thông tin - Đọc tt và quan sát hình vẽ ghi nhớ và quan sát hình 51.1SGK kiến thức - Hỏi + Tìm đặc điểm chung của bộ móng - Học sinh suy nghĩ trả lời guốc ? - Hoạt động cá nhân hoàn thành + Hoàn thành bảng 51 SGK bảng - Yêu cầu đại diện học sinh báo cáo kết quả - Hỏi + Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc - Học sinh suy nghĩ trả lời chẵn bộ guốc lẻ ? - Gv nhận xét và chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức
  3. TIỂU LUẬN 1 - Đặc điểm bộ móng guốc - Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có sừng gọi là guốc - Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại. - Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ), không nhai lại HOẠT ĐỘNG 2 ( 10 PHÚT ) BỘ LINH TRƯỞNG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc tt sgk và - Đọc tt quan sát hình 51.4 và ghi quan sát hình 51.4 nhớ kiến thức - Hỏi + Tìm đặc điểm cư bản của bộ linh - Học sinh suy nghĩ trả lời trưởng ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất - Học sinh suy nghĩ trả lời giỏi ? + Phân biệt 3 đại diện của bộ linh - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức
  4. trưởng bằng đặc điểm nào ? - Gv nhận xét và chốt lại kiến thức TIỂU LUẬN 2 - - Bộ linh trưởng: + Đi bằng bàn chân + Bàn tay và bàn chân có 5 ngón + Ngón cái đối diện với các ngón còn lại + Thích nghi với cầm lắm và leo trèo HOẠT ĐỘNG 3 ( 10 PHÚT ) ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP THÚ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv yêu cầu : - Hoạt động nhóm tìm đặc điểm chng + Nhớ lại kiến thức đã học về lớp thú của lớp thú + Thông qua các đại diện tìm đặc - Đại diện nhóm báo cáo kết quả điểm chung - Nhóm khác nhận xét bổ sung - Chú ý đặc điểm : Bộ lông, đẻ con, răng, hệ thần kinh
  5. - Yêu cầu nhóm báo cáo kết quả TIỂU LUẬN 3 - Là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất - Thai sinh và nuôi con bằng sữa - Có lông mao, bộ răng phân hoá - Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt HOẠT ĐỘNG 4 ( 5 PHÚT ) VAI TRÒ CỦA THÚ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc tt sgk và trả lời câu - Đọc tt và ghi nhớ kiến thức hỏi - Học sinh suy nghĩ trả lời + Thú có những giá trị gì trong đới sống con người ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển ? - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức - Gv nhận xét và rút ra kết luận
  6. Tiểu luận 4 - Vai trò : Cung cấp trực phẩm, sức kéo, dược liệu làm đồ mĩ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm có hại. - Biện pháp: + Bảo vệ động vật hoang dã + Xây dựng khu bảo tồn động vật + Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút ) - Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc ? - Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút ) - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Tìm hiểu một số tập tính và đời sống của thú
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản