Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
330
lượt xem
19
download

Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

  1. Tiết 57 Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ I/ MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục. II/ CHUẨN BỊ : - Tranh vẽ hình 54.1 SGK - Học sinh kẻ bảng 54 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút ) SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc thông tin - Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nhớ SGK kiến thức - Hoạt động nhóm hoàn thành - Hoạt động nhóm hoàn thành bảng bảng
  2. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Nhóm khác nhận xét bổ sung nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv ghi phần bổ sung vào cạnh - Quan sát bảng kiến thức chuẩn bảng để học sinh theo dõi và trao và ghi nhớ đổi - Lắng nghe và ghi nhớ - Gv treo bảng kiến thức chuẩn - Gv chốt lại kiến thức TIỂU LUẬN 1: Nội dung bảng HOẠT ĐỘNG 2 SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát lại bảng 54 ghi nhớ kiến bảng và hoạt động nhóm trả lời thức câu hỏi - Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi + Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục được thể hiện như thế nào qua các
  3. lớp động vật đã học ? - Yêu cầu đại diện các nhóm báo - Đai diện nhóm báo cáo kết quả cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv ghi tóm tắt ý kiến của các - Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ nhóm và phần bổ sung lên bảng chức cơ thể - Gv nhận xét đánh giá và yêu cầu học sinh rút ra kết luận về sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể - Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức - Học sinh suy nghĩ trả lời cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì ? - Gv chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút ) Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của động vật V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút ) - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập
  4. Hình thức sinh Số cá thể tham 1 cá thể 2 cá thể sản gia Vô tính Hữu tính
Đồng bộ tài khoản