Sinh học 7 - Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Chia sẻ: lenovo1209

Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và 1 số tập tính của chúng. Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng. - Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng phân tích, kỹ năng sinh hoạt nhóm. - bồi dưỡng ý thức bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Tiết 26:

LỚP HÌNH NHỆN

Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnI - Mục tiêu bài dạy:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và 1 số tập tính của

chúng. Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng.

- Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng phân tích, kỹ năng sinh hoạt nhóm.

- bồi dưỡng ý thức bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên.

II - Đồ dùng dạy - học:

- Con nhện ống.

- Tranh câm cấu tạo ngoài của nhện và các mảnh giấy rời ghi tên các bộ

phận chức năng của nhện.

- HS kẻ sẵn bảng 1-2 vào vở.

III – Hoạt động dạy – học:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhện:a- Đặc điểm cấu tạo: - HS quan sát H.25-1 sgk T.82 , đọc

- GV hướng dẫn hs quan sát mẫu con chú thích => xác định các bộ phận

nhện, đối chiếu hình 25-1 sgk: trên mẫu con nhện.
? Xác định giới hạn đầu ngực và * Cơ thể gồm 2 phần:

phần bụng? + Đầu ngực: đôi kìm, đôi chân xúc

? Mỗi phần có những bộ phận nào? giác,4 đôi chan bò.

-GV treo tranh cấu tạo ngoài, gọi hs + Phần bụng: khe hở, lỗ sinh dục,

lên trình bày. núm tuyến tơ.

- Gv yêu cầu hs quan sát hình 25-1 -HS thảo luận: làm rõ chức năng

=> Hoàn thành bài tập bảng 1 T.82 ( từng bộ phận => Điền bảng 1

gv kẻ sẵn để hs lên điền ). * Kết luận: như bảng chuẩn kiến

- GV chốt lại bằng bảng kiến thức thức:

chuẩnCác phần cơ Tên bộ phận quan sát Chức năng

thể

- Đầu – ngực - Đôi kìm có tuyến độc - Bắt mồi và tự vệ

- Đôi chân xúc giác phủ đầy - Cảm giác về khứu giác,

lông xúc giác

- 4 đôi chân bò - Di chuyển, chăng lưới

- Phần bụng - Đôi khe thở - Hô hấp

- 1 lỗ sinh dục - Sinh sản

- Các núm tuyến tơ - Sinh ra tơ nhện
b- Tập tính: - Các nhóm thảo luận =>

* Chăng lưới: đánh số vào ô trống theo thứ

- GV yêu cầu hs quan sát hình 25-2 sgk, đọc tự đúng với tập tính chăng

chú thích => Hãy sắp xếp quá trình chăng lưới ở nhện.

lưới theo thứ tự đúng. - Đại diện nhóm nêu đáp án,

- GV chốt lại đáp án đúng: 4,2,1,3 nhóm khác bổ sung.

* Bắt mồi:

- Gv yêu cầu hs đọc thông tin về tập tính săn * Kết luận:

mồi của nhện => Hãy sắp xếp lại theo thứ tự - Chăng lưới săn bắt mồi

đúng. sống.

- GV cung cấp đáp án đúng: 4,1,2,3. - Hoạt động chủ yếu vào ban

? Nhện chăng tơ vào thời gian nào? đêm.

- GV cung cấp thêm: nhện còn chăng tơ

hình thảm ( chăng ở mặt đất ), chăng tơ hình

tấm ( chăng ở trên không ).
*Hoạt động 2: Sự đa dạng của lớp hình nhện:

- GV yêu cầu hs quan sát tranh và - HS nắm được 1 số đại diện

hình 25 ( 3,4,5 ) sgk => Nhận xét 1 + Bọ cạp

số đại diện của hình nhện. + Cái ghẻ

- GV thông báo thêm 1 số đại diện + Ve bò …

của hình nhện. - Các nhóm hoàn thành bảng.

- GV yêu cầu hs hoàn thành bảng 2 - Đại diện nhóm đọc kết quả => Lớp

sgk T. 85. bổ sung.

- GV chốt lại bảng chuẩn. * Kết luận:

? Sự đa dạng của lớp hình nhện như - Lớp hình nhện đa dạng, có tập tính

thế nào? phong phú.

- Đa số có lợi, Một số gây hại cho

người, động vật và thực vật.* Kết luận chung: HS đọc kết luận trong sgk.

IV – Kiểm tra - đánh giá:

*Tìm câu trả lời đúng:

1- Số đôi phần phụ của nhện:

a- 4 đôi b- 5 đôi. c- 6 đôi.

2 - Để thích nghi với lối săn mồi, nhện có các tập tính:
a- Chăng lưới b- Bắt mồi c- Cả a và b.

3 – Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp hình nhện vì:

a- Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng. b- Có 4 đôi

chân bò.

c- Cả a và b.

- GV: treo tranh câm gọi hs điền vào tên các bộ phận, điền chức năng từng

bộ phận.

V – Dặn dò:

- Học bài, trả lời câu hỏi sgk.

- Mỗi nhóm chuấn bị 1 con châu chấu.

----------------- o0o --------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản