Sinh học 7 - CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ởi cạn . - So sánh sự tiến hoá các cơ quan : bộ xương, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thằn lằn và ếch đồng . - Rèn kĩ năng phân tichso sánh . - Phối hợp làm việc hợp tác trong nhóm nhỏ.

Nội dung Text: Sinh học 7 - CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

Tiết 41

CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰNI/ MỤC TIÊU :

Học xong bài này học sinh phải:

- Nêu được đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống

hoàn toàn ởi cạn .

- So sánh sự tiến hoá các cơ quan : bộ xương, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh

của thằn lằn và ếch đồng .

- Rèn kĩ năng phân tichso sánh .

- Phối hợp làm việc hợp tác trong nhóm nhỏ.

II/ CHUẨN BỊ :

- Mô hình cấu tạo trong của thằn lằn

- Tranh vẽ các hình : 39.1 đến 39.4

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1- Kiểm tra : Nêu cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở

cạn

2- Bài mới :
HOẠT ĐỘNG I ( 10 PHÚT ) BỘ XƯƠNGHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu quan sát bộ xương thằn lằn - Quan sát bộ xương ghi nhớ kiến

đối chiếu với hình 39.1 thức

- Yêu cầu học sinh đối chiếu với các - Quan sát hình 39.1 và mô hình bộ

xương xương đối chiếu với các xương

- Yêu cầu học sinh chỉ trên mô hình - Đai diện 2 hs lên xác định các

- Gv nhận xét và sửa sai xương trên mô hình

- Gv phân tích : Sự xuất hiện xương - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

sừan cùng với xương mỏ ác tạo

thành lồng ngực có vai trò quan

trọng trong sự hô hấp ở cạn -Đối chiếu hai bộ xương nêu được

- Gv yêu cầu hs đối chiếu bộ xương đặc điểm sai khác cơ bản

thằn lằn với bộ xương của ếch nêu rõ

sai khác nổi bật - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

- Gv tất cả các đặc điểm đó thích

nghi hơn với đời sống ở cạn
TIỂU LUẬN I

- Bộ xương thằn lằn gồm : Xương đầu, xương thân và xương chiHOẠT ĐỘNG II ( 15 PHÚT )

CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNGHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh quan sát hình - Yêu cầu hs đọc tt, quan sát hình

39.2 và đọc chú thích xác định vị trí 39.2 đến 39.4 và ghi nhớ kiến

các hệ cơ quan hệ tiêu hoá, tuần thức

hoàn, hô hấp, sinh sản

+ Hệ tiêu hoá của thằn lằn gồm - Học sinh suy nghĩ trả lời

những bộ phận nào ? Những điểm

nào khác hệ tiêu hoá của ếch ?

+ Khả năng hấp thụ lại nước có ý - Học sinh suy nghĩ trả lời

nghĩa gì khi thằn lằn sống ở cạn ?

- Yêu cầu quan sát hình 39.3

+ Hệ tiêu hoá của thằn lằn có gì - Học sinh suy nghĩ trả lời

giống và khác ếch ?

+ Hệ hô hấp của thằn lằn khác ếch ở - Học sinh suy nghĩ trả lời
điểm nào? ý nghĩa ?

- Gv tuần hoàn và hô hấp phù hợp - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

với đời sống ở cạn, thận sau lên nước

tiểu của thằn lằn đặc

TIỂU LUẬN II

+ Hệ tiêu hoá

- ống tiêu hoá phân hoá rõ

- Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước

+ Hệ tuần hoàn

- Tim ba ngăn xuất hiện vách hụt

- Có hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn

+ Hệ hô hấp

- Phổi có nhiều vách ngăn

- Sự thông khí nhờ xuất hiện của các cơ giữa sườn

+ Hệ bài tiết

- Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước lên nước tiểu của thằn lằn

đặc, chống mất nước

HOẠT ĐỘNG III ( 10PHÚT )

THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc tt và quan - Đọc thông tin quan sát mô hình bộ

sát mô hình bộ não thằn lằn xác não và ghi nhớ kiến thức

định các bộ phận của não

+ Bộ não của thằn lằn khác bộ não - Học sinh suy nghĩ trả lời

ếch ở điểm nào ?

- Gv thuyết trình về sự tiến hoá bộ - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

não của thằn lằnIV/ CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ : ( 5PHÚT )- Hãy điền vào bảng sau ý nghĩa từng đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích

nghi với đời sống ở cạnĐặc điểm ý nghĩa thích nghi

1- Xuất hiện xương sườn cùng với

xương mỏ ác tạo thành lồng

ngực

2- Ruột già có khả năng hấp thụ

lại nước.
3- Phổi có nhiều vách ngăn.

4- Tâm thất xuất hiện vách hụt

5- Xoang huyệt có khả năng hấp

thụ nước

6- Não trước và tiểu não phát triểnV/ HƯỚNG DẪN ( 5 PHÚT )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Sưu tầm các tranh ảnh các loài bò sát

- Kẻ phiếu học tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản