Sinh học 7 - Cây phát sinh giới động vật

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
145
lượt xem
7
download

Sinh học 7 - Cây phát sinh giới động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức:  HS nêu được bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa các nhóm ĐV là các di tích hoá thạch  HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm ĐV trên cây phát sinh ĐV 2.Kỹ năng:  Quan sát, so sánh  Hoạt động nhóm 3. Thái độ  Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 7 - Cây phát sinh giới động vật

  1. cây phát sinh giới động vật I/ Mục tiêu bài học 1. Kiến thức:  HS nêu được bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa các nhóm ĐV là các di tích hoá thạch  HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm ĐV trên cây phát sinh ĐV 2.Kỹ năng:  Quan sát, so sánh  Hoạt động nhóm 3. Thái độ  Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học. II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học:  Sơ đồ cây phát sinh giới ĐV III/ Tổ chức dạy học: 1. ổn định 2. Kiểm tra
  2.  Hãy kể các hình thức sinh sản ở ĐV và phân biệt các hình thức sinh sản đó  Giải thích sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính? 3. Bài mới  Mở bài: Chúng ta đã học qua các ngành ĐV không xương sống và ĐV có xương sống và thấy được sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng. Song các ngành ĐV có quan hệ với nhau HĐ của GV và HS Nội dung chính HĐ1: I/ Bằng chứng về mối quan hệ giữa *GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, các nhóm động vật quan sát hình 56.1, 56.2 trả lời câu hỏi: + Dựa vào các di tích hoá thạch + Làm thế nào để biết các nhóm ĐV có mối quan hệ với nhau? + Lưỡng cư cổ có vây đuôi, có vảy, + Tìm đặc điểm của lưỡng cư cổ có nắp mang, có chi 5 ngón giống với cá vây chân cổ và đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với +Chim cổ giống bò sát: có răng, đuôi lưỡng cư ngày nay? dài; giống chim ngày nay: có lông
  3. + Tìm đặc điểm của chim cổ giống vũ, có cánh với bò sát và chim ngày nay? + Nói lên nguồn gốc của ĐV + Những đặc điểm giống nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật? *HS: Đọc , thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi  đại diện nhóm phát biểu *Kết luận:  GV chuẩn kiến thức - Di tích hoá thạch của các ĐV cổ có nhiều đặc điểm giống ĐV ngày nay - Những loài ĐV mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng HĐ2: II/ Cây phát sinh giới động vật *GV giảng: Những cơ thể có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau *GV: Yêu cầu HS đọc  SGK, quan sát sơ đồ, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi: + Mức độ quan hệ họ hàng + Cây phát sinh ĐV nói lên diều gì? + Nhóm có vị trí gần nhau, cùng
  4. + Mức độ quan hệ họ hàng được thể nguồn gốc  có quan hệ gần ngau hiện trên cây phát sinh như thế nào? hơn nhóm ở xa + Tại sao khi quan sát cây phát sinh +Vì kích thước trên cây lớn thì số lại biết được số lượng loài của nhóm loài đông ĐV nào đó? + Chân khớp có quan hệ với thân + Ngành chân khớp có quan hệ họ mềm hàng với ngành nào? + Chim và thú có quan hệ với nhóm + Chim và thú gần với bò sát nào? *HS: Cá nhân đọc , quan sát sơ đồ, thảo luận nhóm  đại diện nhóm trình bày  nhóm khác theo dõi, bổ *Kết luận: Cây phát sinh ĐV phản sung  Gv chuẩn lại kiến thức ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật 4. Củng cố  HS đọc kết luận SGK  HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK 5. Dặn dò  Đọc mục “Em có biết”
  5.  Nghiên cứu bài 57  Kẻ bảng trang 187 vổ vở ..........................................................................................................
Đồng bộ tài khoản