Sinh học 7 - Giải một số bài tập trong sách bài tập

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: -Giúp HS Củng cố và đánh giá mở rộng bài học về các môi trường sống, cấu tạo và tập tính của thú. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan , vận dụng kiến thức đã học 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Giải một số bài tập trong sách bài tập

BÀI TẬP : Giải một số bài tập trong sách bài tậpI. MỤC TIÊU BÀI DẠY

1.Kiến thức:

-Giúp HS Củng cố và đánh giá mở rộng bài học về các môi trường

sống, cấu tạo và tập tính của thú.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan , vận dụng kiến thức đã học

3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Chuẩn bị máy chiếu, băng hình

HS: Ôn lại kiến thức lớp thú, giải các bài tập lớp thú

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Dạy bài mới.

* Mở bài :

* Các hoạt động :

Nội dung bài 46 : THỎ

Bài 1. Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống
Bộ phận cơ Sự thích nghi với đời sống và tập
Đặc điểm cấu tạo ngoài
thể tính lẩn trốn kẻ thù

Bộ lông Bộ lông mao dày xốp Giữ nhiệt, bảo vệ thỏ khi ẩn trong

bụi rậm.

Chi ( có Chi trước ngắn Đào hang

vuốt) Chi sau dài, khỏe Bật nhảy xa -> chạy trốn nhanh

Giác quan Mũi tinh, lông xúc giác Thăm dò thức ăn và môi trường

Tai có vành tai lớn, cử động Định hướng âm thanh phát hiện

sớm kẻ thù

Mắt có mí, cử động được Giữ mắt không bị khô, bảo vệ khi

thỏ trốn trong bụi gai rậm.

Bài 2./ SGK/151

- Vì thỏ chạy không dai sức…

Bài 3 / SGK/ 151 : Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

- Học sinh tự trả lờiBÀI 47 : CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

Câu 1 : Hoàn thành bảng sgk/153

Hệ cơ quan Vị trí Thành phần Chức năng
Tuần hoàn Lồng ngực Tim có 4 ngăn, mạch Máu vận chuyển theo 2

máu vòng tuần hoàn. Máu nuôi

cơ thể là máu đỏ tươi

Hô hấp Trong khoang Khí quản, phế quản và Dẫn khí va 2trao đổi khí

ngực phổi (mao mạch)

Tiêu hóa Khoang bụng Miệng  thực quản  Tiêu hóa thức ăn( đặc biệt

dạ dày  ruột, manh là xenlulô)

tràng

- Tuyến gan, tụy

Bài tiết Trong khoang 2 thận, ống dẫn tiểu, Lọc từ máu chất thừa và

bụng sát sống bóng đái, đường tiểu thải nước tiểu ra ngoài cơ

lưng thể.

Cu 2 : Nêu cấu tạo của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so với lớp động vật có

xương sống đã học.

- Học sinh tự hoàn thiện

BÀI 48 : BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

Câu 1 : Hoàn thành bảng

Loài Nơi Cấu tạo Sự di Sinh Con sơ Bộ phận Cách bú sữa

sống chi chuyển sản sinh tiết sữa

Thú 1 2 1 2 1 2 2
mỏ

vịt

Kang 2 1 2 1 2 1 1

uru

Các 1. Nước 1. Chi sau 1. Đi trên 1. Đẻ 1. Bình 1. Có vú 1. Ngoặm chặt

câu ngọt, lớn khỏe cạn và bơi con thường 2. Không lấy vú, bú thụ

trả lời cạn. 2. Chi có trong 2. Đẻ 2. Rất có núm động

lựa 2. Đồng màng bơi nước trứng nhỏ vú, chỉ có 2. Hấp thụ sữa

chọn cỏ 2. Nhảy tuyến sữa trên lông thú

mẹ, uống sữa

hòa tan trong

nước.

Câu 2 :so sánh tập tính

- học sinh hoàn thiện

Câu 3 :

Hãy đánh dấu x vào câu hỏi lời đúng.

1/ Thú mỏ vịt đước xếp vào lớp thú vì:

a) Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước.

b) Nuôi con bằng sữa

c) Bộ lông dày giữ nhiệt.
2/ Con con của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do:

a) Thú mẹ có đời sống chạy nhảy.

b) Con con rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ.

c) Con con chưa biết bú sữa.

BÀI 49 : BỘ DƠI, BỘ CÁ VOI

Câu 1 : hoàn thiện bảng

Tên động Di chuyển Thức ăn Đặc điểm răng, cách ăn

vật

Dơi

Cá voi

Câu trả lời 1. Bay không có 1.Tôm, cá, 1. Không có răng lọc mồi bằng

lựa chọn đường bay rõ rệt động vật nhỏ các khe của tấm sừng miệng

2. Bơi uốn mình 2. Sâu bọ 2. Răng nhọn sắc, phá vỡ vỏ

theo chiều dọc cứng của sâu bọ

Câu 2 : Cấu tạo dơi và cá voi thích ngh đời sống
Đặc điểm
Hình dạng cơ thể Chi trước Chi sau
Tên động vật

- Thon nhỏ - Biến đổi thành - Yếu -> bám vào

cánh da( mềm rộng vật -> không tự cất
Dơi
nối chi trước với cánh

chi sau và đuôi)

- Hình thoi thon - Biến đổi thành - Tiêu giảm

dài, cổ không phân bơi chèo( có các
Cá voi
biệt với thân xương cánh, xương

ống, xương bàn)

BÀI 50 : BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

Câu 1 : phân biệt 3 bộ

Bảng 1: Tìm hiểu về bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt, bộ gặm nhấm.

Môi Lối Cấu tạo răng Cách Chế Cấu tạo chân

Bộ thú Đại diện trường sống bắt độ ăn

sống mồi

Ăn - Chuột chù 1 1 2 3 2 1

sâu bọ - Chuột 4 1 2 3 2 1

chũi
Gặm -Chuột 1 2 3 1 3 1

nhấm đồng 3 2 3 1 1 0

- Sóc

Ăn -Báo 2 1 1 2 2 2

thịt - Sói 1 2 1 1 2 2

Những 1. Trên 1.Đơn 1. Răng 1. 1. An 1. Chi trước

câu trả mặt đất độc nanh dài Đuổi thực ngắn, bàn

lời lựa 2. Trên 2. Sống nhọn, răng mồi, vật. rộng ngón to

chọn mặt đất và đàn hàm dẹp bắt 2. Ăn khỏe.

trên cây bên, sắc mồi. động 2. Chi to

3. Trên 2. Các răng 2. vật khỏe các

cây đều nhọn Rình 3. Ăn ngón có vuốt

4. Đào 3. Răng cửa vồ tạp sắc nhọn

hang lớn, có mồi dưới có nệm

trong đất khoảng 3. Tìm thịt và dày

trống hàm. mồi

Câu 2 : Nội dung câu 1,2,3/SGK

- Học sinh tự rút từ bảng trên

BÀI 51: CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Câu 1: Đặc điểm thú móng guốc? Phân biệt thú guốc lẽ, thú guốc chẳn.
Đặc điểm của bộ móng guốc

-Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc.

-Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng đa số nhai lại.

- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng

(trừ tê giác), không nhai lại

Câu 2 : Hoàn thành bảng

Tên động vật

Khỉ hình người Khỉ Vượn

Đặc điểm

Chai mông Không có Chai mông lớn Có chai mông nhỏ

Túi má Không có Túi má lớn Không có

Đuôi Không có Đuôi dài Không có

4. Củng cô và đánh giá

- Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh

- Cho điểm học sinh làm tốt bài tập

5. Hướng dẫn về nhà

- On tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

IV/ RÚT KINH NGHIỆM

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản