Sinh học 7 - Một số giun giẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun giẹp

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức : *HS nêu đợc đặc điểm hình dạng, vòng đời của một số giun giẹp kí sinh . *HS thông qua các đại diện của ngành giun giẹp nêu đợc những đặc điểm chung 2 . Kỹ năng : * Rèn kĩ năng quan sát phân tích so sánh,.hoạt đông nhóm 3 . Thái độ : * ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể . môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho ngời , cho vật nuôi. của giun giẹp.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Một số giun giẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun giẹp

một số giun giẹp khác

và đặc điểm chung của ngành giun giẹp.I/ Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức :

*HS nêu đợc đặc điểm hình dạng, vòng đời của một số giun giẹp

kí sinh .

*HS thông qua các đại diện của ngành giun giẹp nêu đợc những

đặc điểm chung của giun giẹp.

2 . Kỹ năng :

* Rèn kĩ năng quan sát phân tích so sánh,.hoạt đông nhóm

3 . Thái độ :

* ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể . môi trờng, phòng chống giun sán

kí sinh cho ngời , cho vật nuôi.

II . Các đồ dùng dạy học :

* Tranh một số giun giẹp kí sinh

* HS : kẻ bảng tr 45 SGK vào vở BT .

III . Tổ chức dạy học :1/ ổn định .
2/ Kiểmtra : + Trình bày đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với

đời sống kí sinh

+ Hãy trình bày vòng đời vủa sán lá gan ?

3/ Bài mới :

* Mở bài : GV hỏi : Sán lá gan sống kí sinh có đặc điểm nào

khác với sán lông sống tụ do  nghien cứu tiếp một số

giun giẹp kí sinh .Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

HĐ1 : Cá nhân/ nhóm I/ một số giun giẹp khác .

*GV : yêu cầu HS đọc SGK và quan

sát hình

12.1  12.3 thảo luận nhóm trả lời

câu hỏi :

+ Kể tên môt số giun giẹp kí sinh ?

+ Giun giẹp thờng kí sinh ở bộ phận

nào trong cơ thể ngời và ĐV ? vì sao

?

+ Đề phòng giun giẹp kí sinh cần
phải ăn uống giữ vệ sinh nh thế nào

cho ngời và gia súc ?

*HS : Tự quan sát tranh SGK  thảo

luận nhóm để thống nhất câu trả lời

 đại diện nhóm trình bày  nhóm

khác nhận xét bổ

sung .

*GV : Cho HS đọc mục em có biết

để trả lời câu hỏi sau : sán kí sinh

gây tác hại nh thế nào ? Em làm gì KL : Một số giun sán kí sinh :

để giúp mọi ngời tránh nhiễm giun - Sán lá máu trong máu ngời .

sán ? - Sán bã trầu trong ruột lợn .

*HS : đọc mục em có biết để tìm câu - Sán dây trong ruột ngời và cơ thể

trả lời  1 vài HS phát biểu  lớp trâu, bò ,lợn .

nhận xét bổ sung  GV cho HS tự
II/ Đặc điểm chung của giun giẹp :
rút ra KL :
HĐ2 : Cá nhân / nhóm

*GV : yêu cầu HS nghiên cứu SGK

thảo luận hoàn thành bảng một số

đặc điểm của giun giẹp tr 45 SGK *KL : Đặc điểm chung của giun giẹp

*HS : cá nhân đọc thông tin  thảo :

luận nhóm để hoàn thành bảng. + Cơ thể giẹp có đối xứng hai bên .

*GV : Kẻ sẵn bảng để HS lên điền + Ruột phân nhánh, cha có hậu môn.

*HS : Đại diện nhóm lên điên  + Phân biệt đuôi , lng , bụng

nhóm khác

nhận xét bổ sung  GV chuẩn kiến

thức :

*GV : yêu cầu các nhóm xem lại

bảng  thảo luận tìm đặc điểm

chung của ngành giun giẹp :
TT Đại Sán lông Sán lá gan Sán dây
diện ( sống tự do ( Kí sinh ) ( Kí sinh )

Đặc điểm so sánh )

1 Cơ thể dẹp đối xứng hai bên + + +

2 Mắt và lông bơi phát triển + - -

3 Phân biệt đầu đuôi, lng bụng + + +

4 Mắt và lông bơi tiêu giảm. - + +

5 Giác bám phát triển - + +

6 Ruột phân nhánh cha co hậu + + +

môn.

7 Cơ quan sinh dục phát triển - + +

8 Phát triển qua các giai đoạn ấu - + +

trùng4. Củng cố : Hãy chọn những câu trả lời đúng .

Ngành giun giẹp có đặc điểm sau :

1. Cơ thể có dạng túi.

2. Cơ thể dẹt có đối xứng hai bên.

3. Ruột hình túi cha có lỗ hậu môn.

4. Ruột phân nhánh cha có lỗ hậu môn.

5. Cơ thể chỉ có một phần đầu và đế bám.
6. Một số kí sinh có giác bám.

7. Cơ thể phân biệt đầu lng bụng.

8. Trứng phát triển thành cơ thể mới.

9. Vòng đời qua giai đoạn ấu trùng.

5. Dặn dò : + Tìm hiểu thêm về sán kí sinh.

+ Tìm hiểu về giun đũa .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản