Sinh học 7 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG- MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: -Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay. - Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết trên mẫu mổ, kĩ năng hoạt động nhóm 3.Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ.

Nội dung Text: Sinh học 7 - THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG- MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

Bài 42: THỰC HÀNH :


QUAN SÁT BỘ XƯƠNG- MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU


I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1.Kiến thức:

-Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống

bay.

- Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh

sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết trên mẫu mổ, kĩ năng hoạt động

nhóm

3.Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên :

- Mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan

- Bộ xương chim

- Tranh bộ xương và cấu tạo trong cuả chim

2. Học sinh : Mẫu mổ chiom bồ câu

III. THÔNG TIN BỔ SUNG

- Thông tin bổ sung SGV
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ. Giáo viên kiểm tra mẫu vật, dụng cụ thực hành

3. Dạy bài mới.

* Mở bài :

* Các hoạt động :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Quan sát bộ xương 1. BỘ XƯƠNG CHIM BỒ CÂU

chim bồ câu Bộ xương gồm:
- GV yêu cầu HS quan sát bộ + Xương đầu
xương, đối chiếu với hình 42.1 SGK + Xương thân: Cột sống, lồng
nhận biết các thành phần của bộ ngực

xương ? + Xương chi: Xương đai, các
- GV gọi 1 HS trình bày thành phần xương chi

bộ xương

- HS quan sát bộ xương chim, đọc

chú thích hình 42.1  xác định các

thành phần của bộ

xương.
- Yêu cầu nêu được:

+ Xương đầu

+ Xương cột sống

+ Lồng ngực

+ Xương đai: đai vai, đai lưng

+ Xương chi: Chi trước, chi sau

-HS nêu các thành phần trên mẫu bộ

xương chim.

- GV cho HS thảo luận : Nêu các

đặc điểm bộ xương thích nghi với sự

bay.

- Các nhóm thảo luận tìm các đặc

điểm của bộ xương thích nghi với sự

bay thể hiện ở:

+ Chi trước

+ Xương mỏ ác 2. Quan sát các nội quan trên

+ Xương đai hông mẫu mổ

- Đại diện nhóm phát biểu  các

nhóm khác bổ sung.

- GV chốt lại kiến thức đúng
Hoạt động 2: Quan sát các nội quan

trên mẫu mổ

- GV yêu cầu HS quan sát hình 42.2

SGK, kết hợp với tranh cấu tạo trong

 xác định

vị trí các hệ

cơ quan.
- HS quan sát hình, đọc chú thích 
ghi nhớ vị trí các hệ cơ quan.

- HS nhận biết các hệ cơ quan trên

mẫu mổ.

- GV cho HS quan sát mẫu mổ 

Nhận biết các hệ cơ quan và thành

phần cấu tạo của từng hệ  hoàn

thành bảng ( tr. 139 SGK).

- GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài

- Thảo luận nhóm  hoàn chỉnh

bảng.

- Đại diện nhóm lên hoàn thành bảng

- các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Các nhóm đối chiếu, sửa chữa

- GV chốt lại bằng đáp án đúng.Các hệ cơ quan Các thành phần cấu tạo trong các hệ

- Tiêu hóa - Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa

- Hô hấp - Khí quản, phổi, túi khí

- Tuần hoàn - Tim, hệ mạch

- Bài tiết - Thận, xoang huyệt
- GV cho HS thảo luận: - Các nhóm thảo luận  nêu được:

+ Hệ tiêu hóa ở chim bồ câu có gì + Giống nhau về thành phần cấu tạo.

khác so với những động vật có + Ở chim: thực quản có diều, dạ dày

xương sống đã học? gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến.


4. Củng cố và đánh giá

- GV nhận xét tinh thần thái đô học tập của các nhóm.

- Kết quả bảng tr.139 SGK sẽ là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV

cho điểm.

- Cho các nhóm thu dọn vệ sinh.


5. Hướng dẫn về nhà

- Đọc trước bài 43

- Xem lại bai cấu tạo trong của bò sát

V. RÚT KINH NGHIỆM

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản