Sinh học 7 - Thực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: HS cần  Nhận dạng các cơ quan trên mẫu mổ  Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn. 2.Kỹ năng:  Quan sát trên mẫu mổ 3. Thái độ  Nghiêm túc trong giờ học.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Thực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng

thực hành

quan sát cấu tạo trong của ếch đồng
I/ Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: HS cần

 Nhận dạng các cơ quan trên mẫu mổ

 Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển

lên cạn.

2.Kỹ năng:

 Quan sát trên mẫu mổ

3. Thái độ

 Nghiêm túc trong giờ học

II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 Mẫu ếch mổ sẵn để lộ các cơ quan

 Tranh vẽ bộ xương ếch và cấu tạo trong của ếch

III/ Tổ chức dạy học:

1. ổn định

2. Kiểm tra
 Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi

ở cạn?

 Trình bày những đặc điểm của ếch thích nghi ở nước?

3. Bài mới

 Mở bài: Gv nêu rõ nhiệm vụ của bài thực hành

HĐ của GV và HS Nội dung chính

HĐ1: 1.Quan sát bộ xương

*GV: Hướng dẫn HS quan sát hình

36.1 SGK  nhận biết các xương

trong bộ xương ếch.

*HS: Thu nhận thông tin mt ghi nhớ

vị trí; xương đầu, xương cột sống,

xương đai vai, xương chi  lên bảng

chỉ tranh vẽ

*GV: Bộ xương ếch có chức năng *Bộ xương ếch gồm: Xương đầu,

gì? xương cột sống, xương đai vai,

*HS: Trả lời  GV chuẩn lại kiến xương chi.

thức *Chức năng: Tạo bộ khung nâng đỡ

cơ thể, là nơi bám của cơ giúp di
chuyển, tạo khoang bảo vệ não, tuỷ

sống, nội quan

2.Quan sát nội quan

HĐ2: a) Quan sát da

*GV: Hướng dẫn HS:

+ Sờ tay lên bề mặt da

+ quan sát mặt trong của da

 rút ra nhận xét

+ Nêu vai trò của da

*HS: Quan sát, thảo luận  HS trả

lời  lớp nhận xét, bổ sung  GV + ếch có da trần (trơn, ẩm ướt), mặt

chuẩn lại kiến thức trong có nhiều mạch máu  da có

nhiệm vụ trao đổi khí.

b) Quan sát nội quan*GV:

+ Hướng dẫn HS quan sát hình 36.3,

đối chiếu với mẫu mổ  xác định

các cơ quna của ếch

+ Yêu cầu HS chỉ từng cơ quan trên
mẫu mổ.

+ Yêu cầu HS nghiên cứu bảng đặc

điểm cấu tạo trong của ếch trang 118

 thảo luận:

- Hệ tiêu hoá của ếch có đặc điểm gì

khác so với cá?

- Vì sao ếch xuất hiện phổi mà vẫn

trao đổi khí qua da?

- Tim ếch khác tim cá ở diểm nào?

- Trình bày sự tuần hoàn máu của

ếch?

- Quan sát mô hình bộ nào của ếch

 xác định các bộ phận của não. * Cấu tạo trong của ếch:

*HS: Lần lượt trả lời  lớp nhận xét, Xem bảng trang 118.

bố sung  Gv chuẩn lại kiến thức.*GV: Cho biết những đặc điểm thích

nghi với đời sống trên cạn thể hiện

trong cấu tạo trong của ếch? *Đặc điểm thích nghi ở cạn: hệ tiêu

*HS: Trả lời  lớp nhận xét, bổ hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn.
sung  GV chuẩn lại kiến thức4. Củng cố

 GV nhận xét kết quả quan sát của các nhóm

5. Dặn dò

 Về hoàn thành bảng thu hoạch

 Nghiên cứu bài 37, kẻ bảng trang 121 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản