Sinh học 7 - Tiết 48 LỚP THÚ Bài 46 THỎ

Chia sẻ: lenovo1209

Học xong bài này học sinh phải : - Tìm hiểu đời sống và giải thích sự sinh sản của thỏ là tiến bộ hơn chim bồ câu. - Giải thích cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù. - Tìm hiểu đặc điểm của thỏ.

Nội dung Text: Sinh học 7 - Tiết 48 LỚP THÚ Bài 46 THỎ

Tiết 48

LỚP THÚ

Bài 46 THỎI/ MỤC TIÊU :

Học xong bài này học sinh phải :

- Tìm hiểu đời sống và giải thích sự sinh sản của thỏ là tiến bộ hơn chim

bồ câu.

- Giải thích cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn

trốn kẻ thù.

- Tìm hiểu đặc điểm của thỏ.

II/ CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ hình 46.1 đến 46.5

- Mô hình cấu tạo thỏ

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

HOẠT ĐỘNG I ( 10 PHÚT )

ĐỜI SỐNG CỦA THỎHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc TT và quan - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức
sát hình 46.1

- Hỏi

+ Nêu đặc điểm về đời sống của thỏ - Học sinh suy nghĩ trả lời

? - Học sinh suy nghĩ trả lời

+ Tai sao trong chăn nuôi người ta

làm chuồng thỏ không bằng tre hoặc - Học sinh suy nghĩ trả lời

gỗ ?

+ Hiện tượng thai sinh tiến hoá hơn - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

so với đẻ trứng và noãn thai sinh như

thế nào ?

- Gv thống nhất đáp án và chốt lại

kiến thứcTIỂU LUẬN I

- Thỏ sống đào hang, lẩn trốn kẻ thù bằng cách nhảy cả hai chân sau

- Thức ăn là cỏ, lá cây. ăn bằng cách gặm nhấm, kiếm ăn về chiều

- Là động vật hằng nhiệt

- Thụ tjnh trong

- Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ, có nhau thai được gọi là hiện

tượng thai sinh
- Con non yếu, được nuôi bằng sữa mẹ

HOẠT ĐỘNG II ( 20 PHÚT )

CẤU TẠO NGOÀI VÀ SỰ DI CHUYỂNHoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc TT và quan - Đọc TT và quan sát hình vẽ ghi nhớ

sát hình 46.2 và 46.3 SGK kiến thức

- Yêu cầu hoạt động nhóm hoàn - Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu

thành bảng 46 học tập

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Đại diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung nhóm khác nhận xét bổ sung

- Gv thống nhất đáp án đúng - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

- Yêu cầu học sinh đọc TT và qan - Đọc TT và quan sát hình vẽ ghi nhớ

sát hình 46.4 và 46.5 kiến thức

- Hỏi

+ Thỏ di chuyển bằng cách nào ? - Học sinh suy nghĩ trả lời

+ Thỏ chạy không dai sức bằng thú - Học sinh suy nghĩ trả lời

ăn thịt, song một số trường hợp thỏ

vẫn thoát được kẻ thù ?

+ Vận tốc của thỏ lớn hơn thú ăn thịt - Học sinh suy nghĩ trả lời
song thỏ vẫn bị bắt ? Vì sao ?

- Gv thống nhất đáp án và chốt lại - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

kiến thứcTIỂU LUẬN II

- Cấu tạo ngoài của thỏ ( nội dung bảng 46 )

- Di chuyển bằng cách nhảy đồng thời cả hai chân

IV/ CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNG GIÁ : ( 6 PHÚT )

- Nêu đặc điểm đời sống của thú.

- Nêu cấu tạo ngoài của thú thích nghi với đời sống như thế nào

V/ HƯỚNG DẪN : ( 6 PHÚT )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục “ Em có biết ”

- Xem lại bài cấu tạo bộ xương của thằn lằn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản