Sinh học 8 - BÀI TIẾT và CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức:  Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống , các họat động bài tiết của cơ thể  Xác định được cấu tạo hệ bài tiết trên hình vẽ ( mô hình ) và biết trình bày bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . ...

Nội dung Text: Sinh học 8 - BÀI TIẾT và CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chương VII : BÀI TIẾT

BÀI 38 : BÀI TIẾT và CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Hiểu rõ khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống , các

họat động bài tiết của cơ thể

 Xác định được cấu tạo hệ bài tiết trên hình vẽ ( mô hình ) và biết

trình bày bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình

 Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Tranh phóng to hình 38 – 1

 Mô hình cấu tạo hệ bài tiết nam và nữ

 Mô hình cấu tạo thận .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp

2/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: GV mở bài bằng các câu hỏi nêu vấn đề như sau :

+ Hằng ngày ta bài tiết ra môi trường ngòai những sản phẩm nào ?

+ Thực chất của hoạt động bài tiết là gì ?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Bài tiết I/ Khái niệm Bài tiết

Mục tiêu: Hs tìm hiểu khái niệm bài :

tiết ở cơ thể người và vai trò quan – Bài tiết giúp cơ


trọng của chúng với cơ thể sống . thể thải các chất độc

Cách tiến hành: – Học sinh thu nhận và xử lí hại ra môi trường


– GV yêu cầu học sinh làm việc độc thông tin mục 
– – Nhờ họat động

lập với SGK . – Các nhóm thảo luận thống bài tiết mà tính chất


– GV yêu cầu các nhóm thảo luận : nhất ý kiến . Yêu cầu nêu được :
– môi trường bên

+ Các sản phẩm thải (cần được bài  Sản phẩm thải cần được bài trong luôn ổn định ,

tiết) phát sinh từ đâu ? tiết phát sinh từ họat động tao tạo điều kiện thuận

lợi cho hoạt động
+ Họat động bài tiết nào đóng vai đổi chất của tế bào và cơ thể

trò quan trọng ?  Hoạt động bài tiết có vai trò trao đổi chất diễn ra

quan trọng là : bình thường .
– GV chốt lại đáp án đúng .

o Bài tiết CO2 của hệ hô hấp

o Bài tiết chất thải của hệ bài

tiết nước tiểu

– Đại diện nhóm trình bày , lớp


– GV yêu cầu lớp thảo luận :
– nhận xét bổ sung

 Bài tiết đóng vai trò quan trọng – Một học sinh nhận xét bổ


như thế nào với cơ thể sống ? sung dưới sự điều khiển của GV

Hoạt động 2: Cấu tạo hệ bài tiết II . Cấu tạo cơ quan

nước tiểu . bài tiết nước tiểu :

Mục tiêu : HS hiểu và trình bày – Hệ bài tiết nước


được các thành phần cấu tạo chủ tiểu gồm : Thận , ống

yếu của cơ quan bài tiết nước tiểu . dẫn nước tiểu , bóng

Cách tiến hành: đái , ống đái

– GV yêu cầu học sinh quan sát – HS làm việc độc lập với SGK
– – – Thận gồm 2 triệu


hình 38 – 1 , đọc kĩ chú thích  Tựquan sát thật kỹ hình , ghi nhớ cấu đơn vị chức năng để

thu nhập thông tin . tạo : lọc máu và hình thành

– GV yêu cầu các nhóm thảo luận – Cơ quan bài tiết nước tiểu :
– – nước tiểu .

 hòan thiện bài tập mục  – Thận
– – Mỗi đơn vị chức


– GV công bố đáp án đúng 1d ; 2a ; – Học sinh thảo luận nhóm thống năng gồm : Cầu thận ,
– –
3d ; 4d nhất đáp án và trình bày đáp án nang cầu thận , ống

– GV yêu cầu học sinh trình bày – Nhóm khác nhận xét bổ sung . thận .
– –

trên tranh ( mô hình ) cấu tạo cơ quan

bài tiết nước tiểu ? – Học sinh đọc kết luận cuối bài .


Kết luận : Học sinh đọc kết luận cuối

bài

IV/ CỦNG CỐ:


– Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ?


– Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?


– Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .


– Đọc mục em có biết


– Chuẩn bị bài 39 : ” Bài tiết nước tiểu “


– Học sinh kẻ phiếu học tập vào vở :


Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức

– Nồng độ các chât

hòa tan

– Chất độc chất cạn bã


– Chất dinh dưỡng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản