Sinh học 8 - CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Mô tả được cấu tạo da Thấy rõ mối quan hệ giưã cấu tạo và chức năng của da . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh da

Nội dung Text: Sinh học 8 - CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DA

Chương VIII : DA

BÀI 41 : CẤU TẠO và CHỨC NĂNG CỦA DAI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Mô tả được cấu tạo da

 Thấy rõ mối quan hệ giưã cấu tạo và chức năng của da .

2/ Kỹ năng:

 Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích hình

 Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh da

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Tranh câm cấu tạo da

 Mô hình cấu tạo da

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

3 / Các hoạt động dạy và học:
a) Mở bài: Ngoài chức năng bài tiết và điều hoà thân nhiệt da còn những

chức năng gì ? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiện

những chức năng đó ?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cấu tạo của da . I/ Cấu tạo da :

Mục tiêu: – Da câú tạo gồm 3


– GV yêu cầu học sinh quan sát
– lớp :

hình 41.1 : Đối chiếu mô hình cấu – Học sinh quan sát tự đọc + Lớp biểu bì :
– +

tạo da  thảo luận : thông tin  hình thành kiến thức o Tầng sừng

+ Xác định giới hạn từng lớp của da – Thảo luận nhóm 2 nội dung
– o Tầng TB sống

+ Đánh mũi tên , hoàn thành sơ đồ  trình bày + Lớp bì :
+

cấu tạo da ?  Sợi mô liên kết

– GV treo tranh câm cấu tạo da 
– – Học sinh rút ra kết luận về
–  Các cơ quan

goị học sinh lên điền cấu tạo của da + Lớp mỡ dưới da :
+

+ Cấu tạo chung : giới hạn các lớp Gồm các TB mỡ .

của da

+ Thành phần cấu tạo của mỗi lớp .

– GV yêu cầu học sinh đọc thông
– – Các nhóm thảo luận thống


tin  thảo luận 6 câu hỏi mục  . nhất câu trả lời :
+ Vì sao ta thấy lớp vẩy trắng bong  Vì lớp TB ngoài cùng hoá

ra như phấn ở quần áo ? sừng và chết

+ Vì sao da ta luôn mềm mại không  Vì các sợi mô liên kết bện chặt

thấm nước ? với nhau và trên da có nhiều

+ Vì sao ta nhận biết được đặc điểm tuyến nhờn tiết chất nhờn .

mà da tiếp xúc ?  Vì da có nhiều cơ quan thụ

+ Da có phản ứng như thế nào khi cảm

trời nóng hay lạnh ?  Trời nóng mao mạch dưới da

dãn , tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ

+ Lớp mỡ dưới da có vai trò gì ? hôi

 Trời lạnh : mao mạch dưới da

co lại , cơ lông chân co . II . Chức năng của
+ Tóc và lông mày có tác dụng gì ?

 Là lớp đệm chống ảnh hưởng da

cơ học . Chống mất nhiệt khi trời – Bảo vệ cơ thể


rét – Tiếp nhận kích


 Tóc tạo nên lớp đệm không thích xúc giác .

– Gv chốt lại kiến thức
– khí để : – Bài tiết


Hoạt động 2: Chức năng của da o Chống tia tử ngoại – Điều
– hoà thân

Mục tiêu : Học sinh thấy rõ mối o Điều hoà nhiệt độ . nhiệt
quan hệ giưã cấu tạo và chức năng  Lông mày : ngăn mồ hôi và – Da và sản phẫm


. nước của da tạo nên vẻ đẹp

– GV yêu cầu học sinh thảo luận 3
– – Đại diện nhóm phát biểu cho con người .


câu hoỉ sau : nhóm khác bổ sung .

+ Đặc điểm nào của da thực hiện

chức năng bảo vệ ?

+ Bộ phận nào giúp da tiếp nhận

kích thích ? Thực hiện chức năng

bài tiết ?

+ Da điều hoà thân nhiệt bằng cách  Nhờ các đặc điểm : Sợi mô

nào ? liên kết , tuyến nhờn , lớp mỡ

– GV chốt lại kiến thức bằng câu dưới da


hỏi :  Nhờ các cơ quan thụ cảm qua

+ Da có những chức năng gì ?
tuyến mồ hôi .

 Nhờ : Co dãn mạch máu dưới
– Kết luận chung : Học sinh đọc

da , hoạt động tuyến mồ hôi và
kết luận SGK .
cơ co chân lông , lớp mỡ chống

mất nhiệt

– Đại diện nhóm phát biểu ,

nhóm khác bổ sung

– Rút ra kết luận chức năng của


da

IV/ CỦNG CỐ:


– GV teo bảng phụ cho học sinh làm :

Cấu tạo da
Chức năng
Các lớp da Thành phần câú tạo của các lớp

Lớp biểu bì

Lớp bì

Lớp mỡ

dưới da
V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .


– Đọc mục em có biết .

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản