Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Trình bày được co chế và vai trò của đông máu Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích 3/ Thái độ: - Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có tác dụng với vết thương nhỏ.

Nội dung Text: Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

BÀI 15 : ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁUI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- Trình bày được co chế và vai trò của đông máu

- Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích

3/ Thái độ:

- Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có

tác dụng với vết thương nhỏ

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Sơ đồ tóm tắt quá trình đông máu

- Sơ đồ kết quả phản ứng giữa các nhóm máu

- Sơ đồ truyền máu chưa có mũi tên

2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:
- Phân biệt miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo? Người ta

thường tiêm phòng cho true em những loại bệnh nào?

- Máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

- Vai trò của huyết tương, hồng cầu, bạch cầu?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Vậy tiểu cầu có vai trò gì? Chúng ta tìm hiểu qua bài ngày

hôm nay?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Cơ chế vàvai trò sự I/ Đông máu:

đông máu - Đông máu là một cơ

Mục tiêu: HS nắm được cơ chế chế bảo vệ cơ thể

đông máu và biết được vai trò sự - Sự đông máu liên

đông máu quan đến hoạt động

Cách tiến hành: - HS thảo luận nhóm tiểu cầu là chủ yếu, để

- Đọc trong phần I SGK trang 48 - Các nhóm lên trình bày hình thành một búi tơ

trả lời các câu hỏi sau: - HS khác nhận xét – bổ máu ôm giữ các tế bào

- Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sung máu thành một khối

sống của cơ thể? máu đông bịt kín vết

- Sự đông máu liên quan tới yếu tố thương
nào của máu?

- Máu không chảy ra khỏi mạch

nữa là do đâu?

- Tiểu cầu có vai trò quan trọng gì

trong quá trình đông máu?

- Giáo dục bảo vệ cơ thể

- GV nhận xét và ghi kết luận II/ Các nguyên tắc

Hoạt động 2: Các nhóm máu ở truyền máu

người 1. Các nhóm máu

Mục tiêu : Hs biết được các nhóm ở người

máu ở người - Ở người có 4 nhóm

Cách tiến hành: máu: A, B, AB. O

- GV treo tranh kết quả thí - HS thảo luận nhóm - Sơ đồ truyền máu

nghiệm giữa các nhóm máu - Các nhóm lên trình bày 2. Các nguyên tắc

- Cho HS đọc kỹ trong phần các - HS khác nhận xét – bổ cần tuân thủ

nhóm máu ở người. GV chọn 6 ô sung khi truyền máu

trong đó có 3 ô hồng cầu không bị - Khi truyền máu cần

kết dính, 3 ô hồng cầu bị kết dính làm xét nghiệm trước

- Hồng cầu máu người cho có loại để lựa chọn loại máu

kháng nguyên nào? truyền cho phù hợp,
- Huyết tương máu người nhận có tránh tai biến ( hồng

loại kháng thể nào? Chúng có gây cầu người cho bị kết

kết dính hồng cầu của máu người dính trong huyết tương

cho không? người nhận gây tắc

- GV nhận xét – ghi bài mạch) và tránh bị nhận

Hoạt động 3: Các nguyện tắc cần máu nhiễm các tác

tuân thủ khi truyền máu nhân gây bệnh

Mục tiêu: HS hiểu và có ý thức

tuân thủ nguyên tắc truyền máu

Cách tiến hành:

- Dựa vào kiến thức các nhóm

máu ở người, trả lời câu hỏi: - Họat động cá nhân

- Máu có cả kháng nguyên A và B - HS khác nhận xét – bổ

có thể truyền được cho người có sung

nhóm máu O được không? Tại sao?

- Máu có nhiễm các tác nhân gây

bệnh (virus viêm gan B, HIV …) có

thể đem truyền cho người khác được

không? Tại sao?

- GV gọi 1 HS lên điền mũi tên
trong sơ đồ truyền máu

- Tóm lại: truyền máu phải dựa

trên nguyên tắc nào?

- GV nhận xét – kết luận

IV/ CỦNG CỐ:

- Tiểu cầu tham gia bảo vệ chống mất máu như thế nào?

- Một người nhóm máu B. hãy thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu

của người đó

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ

- Làm Bài tập STH

Xem lại vòng tuần hoàn của thú
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản