Sinh học 8 - HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh, đội nón bảo hiểm .

Nội dung Text: Sinh học 8 - HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

BÀI 48 : HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNGI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động

 Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh

sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình

 Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ; 48.3

Bảng phụ :

Đặc điểm Cung phản xạ vận động Cung phản xạ sinh dưỡng

+ Trung ương – Chất xám : Đại não và tủy
– – Chất xám : trụ não và sừng bên


Cấ + Hạch thần sống tủy sống

u kinh – Không có
– – Có


tạo + Đường – Từ cơ quan thụ cảm 
– – Từ cơ quan thụ cảm  trung


hướng tâm trung ương ương
+ Đường li – Đến thẳng cơ quan phản


tâm ứng – Qua : Sợi trước hạch và sợi sau


hạch

– Chuyển giao ở hạch thần kinh


Chức năng Điều khiển hoạt động cơ vân ( Điều khiển hoạt động nội quan (

có ý thức ) không có ý thức )III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

– Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ sự tiến hoá


của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào ? GV giới thiệu

như SGK

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cung phản xạ sinh I . Cung phản xạ

dưỡng sinh dưỡng :

Mục tiêu: Phân biệt được cung – Phiếu học tập


phản xạ sinh dưỡng với cung phản

xạ vận động – Học sinh vận dụng kiến thức II . Cấu tạo của hệ


– GV yêu cầu học sinh quan sát đã có kết hợp quan sát hình  nêu thần
– kinh sinh
hình 48.1 được đường đi của xung thần kinh dưỡng:

+ Mô tả đường đi của xung thần trong cung phản xạ vận độgn và – Hệ thần kinh sinh


kinh trong cung phản xạ của hình A cung phản xạ sinh dưỡng dưỡng :

và B – Các nhóm căn cứ vào đường
– + Trung ương
+

+ Hoàn thành phiếu học tập vào vở . đi của xung thần kinh trong hai + Ngoại biên : dây
+

cung phản xạ và hình 48.1 ,2  thần kinh và hạch

thảo luận nhóm hoàn thành bảng thần kinh

– GV kẻ phiếu học tập , gọi học
– – Đại diện nhóm báo cáo, bổ – Hệ thần kinh sinh
– –

sinh lên làm sung dưỡng gồm :

– Gv chốt lại kiến thức .
– + Phân hệ thần kinh
+

Hoạt động 2: Cấu tạo của hệ thần giao cảm

kinh sinh dưỡng . + Phân hệ thần kinh
+

Mục tiêu : Nắm được cấu tạo hệ đối giao cảm

thần kinh sinh dưỡng . So sánh cấu III . Chức năng của

tạo phân hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh sinh

phân hệ thần kinh đối giao cảm – Học sinh tự thu nhận thông dưỡng :


– GV yêu cầu học sinh đọc thông tin  nêu được gồm có
– phần – Phân hệ thần kinh

tin và quan sát hình 48.3 trung ương và phần ngoại biên giao cảm và đối giao

+ Hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo – Học sinh làm việc độc lập cảm có tác dụng đối


như thế nào ? với SGK  thảo luận nhóm nêu lập nhau đối với hoạt

– GV yêu cầu học sinh quan sát lại được các điểm khác nhau .
– động của các cơ quan

hình 48.1 ,2 ,3 7 đọc thông tin bảng + Trung ương sinh dưỡng :

48.1  Tìm ra các điểm sai khác + Ngoại biên – Nhờ tác dụng đối

giưã phân hệ thần kinh giao cảm và – Đại diện nhóm trình bày và lập đó mà hệ thần


phân hệ đối giao cảm . nhóm khác bổ sung kinh sinh dưỡng điều

– GV gọi một học sinh đọc to bảng
– hoà được hoạt động

48.1 của các cơ quan nội

Hoạt động 3 : Chức năng của hệ tạng .

thần kinh sinh dưỡng – Học sinh tự thu nhận và xử lí


– Gv yêu cầu học sinh quan sát thông tin để trả lời câu hỏi


hình 48.3 , đọc kỹ nội dung bảng

48.2  thảo luận : + 2 bộ phận có tác dụng đối lập

+ Nhận xét chức năng của phân hệ + Ý nghiã : Điều hoà hoạt động
+

giao cảm và đối giao cảm ? các cơ quan .

+ Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai
+

trò như thế nào trong đời sống ?

– GV hoàn thiện lại kiến thức


Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Dưạ vào hình 48 .2 , Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim lúc huyết áp

tăng ?

2 . Trình bày sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và chức năng của phân hệ thần

kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3 ?

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

– Đọc mục : “em có biết “

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản