Sinh học 8 - HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
302
lượt xem
25
download

Sinh học 8 - HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/Kiến thức: Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh, đội nón bảo hiểm .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 8 - HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

  1. BÀI 48 : HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Phân biệt được các phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động  Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng . 2/ Kỹ năng:  Phát triển kỹ năng quan sát , so sánh và phân tích hình  Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức bảo vệ hệ thần kinh  đội nón bảo hiểm . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 48.1 ; 48.2 ; 48.3 Bảng phụ : Đặc điểm Cung phản xạ vận động Cung phản xạ sinh dưỡng + Trung ương – Chất xám : Đại não và tủy – – Chất xám : trụ não và sừng bên – Cấ + Hạch thần sống tủy sống u kinh – Không có – – Có – tạo + Đường – Từ cơ quan thụ cảm  – – Từ cơ quan thụ cảm  trung – hướng tâm trung ương ương
  2. + Đường li – Đến thẳng cơ quan phản – tâm ứng – Qua : Sợi trước hạch và sợi sau – hạch – Chuyển giao ở hạch thần kinh – Chức năng Điều khiển hoạt động cơ vân ( Điều khiển hoạt động nội quan ( có ý thức ) không có ý thức ) III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : – Nêu rõ đặc điểm cấu tạo và chức năg của đại não người chứng tỏ sự tiến hoá – của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Xét về chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào ? GV giới thiệu như SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Cung phản xạ sinh I . Cung phản xạ dưỡng sinh dưỡng : Mục tiêu: Phân biệt được cung – Phiếu học tập – phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động – Học sinh vận dụng kiến thức II . Cấu tạo của hệ – – GV yêu cầu học sinh quan sát đã có kết hợp quan sát hình  nêu thần – kinh sinh
  3. hình 48.1 được đường đi của xung thần kinh dưỡng: + Mô tả đường đi của xung thần trong cung phản xạ vận độgn và – Hệ thần kinh sinh – kinh trong cung phản xạ của hình A cung phản xạ sinh dưỡng dưỡng : và B – Các nhóm căn cứ vào đường – + Trung ương + + Hoàn thành phiếu học tập vào vở . đi của xung thần kinh trong hai + Ngoại biên : dây + cung phản xạ và hình 48.1 ,2  thần kinh và hạch thảo luận nhóm hoàn thành bảng thần kinh – GV kẻ phiếu học tập , gọi học – – Đại diện nhóm báo cáo, bổ – Hệ thần kinh sinh – – sinh lên làm sung dưỡng gồm : – Gv chốt lại kiến thức . – + Phân hệ thần kinh + Hoạt động 2: Cấu tạo của hệ thần giao cảm kinh sinh dưỡng . + Phân hệ thần kinh + Mục tiêu : Nắm được cấu tạo hệ đối giao cảm thần kinh sinh dưỡng . So sánh cấu III . Chức năng của tạo phân hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh sinh phân hệ thần kinh đối giao cảm – Học sinh tự thu nhận thông dưỡng : – – GV yêu cầu học sinh đọc thông tin  nêu được gồm có – phần – Phân hệ thần kinh – tin và quan sát hình 48.3 trung ương và phần ngoại biên giao cảm và đối giao + Hệ thần kinh sinh dưỡng cấu tạo – Học sinh làm việc độc lập cảm có tác dụng đối – như thế nào ? với SGK  thảo luận nhóm nêu lập nhau đối với hoạt – GV yêu cầu học sinh quan sát lại được các điểm khác nhau . – động của các cơ quan hình 48.1 ,2 ,3 7 đọc thông tin bảng + Trung ương sinh dưỡng : 48.1  Tìm ra các điểm sai khác + Ngoại biên – Nhờ tác dụng đối –
  4. giưã phân hệ thần kinh giao cảm và – Đại diện nhóm trình bày và lập đó mà hệ thần – phân hệ đối giao cảm . nhóm khác bổ sung kinh sinh dưỡng điều – GV gọi một học sinh đọc to bảng – hoà được hoạt động 48.1 của các cơ quan nội Hoạt động 3 : Chức năng của hệ tạng . thần kinh sinh dưỡng – Học sinh tự thu nhận và xử lí – – Gv yêu cầu học sinh quan sát thông tin để trả lời câu hỏi – hình 48.3 , đọc kỹ nội dung bảng 48.2  thảo luận : + 2 bộ phận có tác dụng đối lập + Nhận xét chức năng của phân hệ + Ý nghiã : Điều hoà hoạt động + giao cảm và đối giao cảm ? các cơ quan . + Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai + trò như thế nào trong đời sống ? – GV hoàn thiện lại kiến thức – Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Dưạ vào hình 48 .2 , Trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim lúc huyết áp tăng ? 2 . Trình bày sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và chức năng của phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm trên tranh hình 48.3 ? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK –
  5. – Đọc mục : “em có biết “ –
Đồng bộ tài khoản