Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
247
lượt xem
10
download

Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/Kiến thức:  Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật noí chung và thú nói riêng .  Trình bày được vai trò của tiếng nói , chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người . 2/ Kỹ năng:  Rèn luyện tưu duy , suy luận 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức học tập , xây dựng thói quen nếp sống văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

  1. BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật noí chung và thú nói riêng .  Trình bày được vai trò của tiếng nói , chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người . 2/ Kỹ năng:  Rèn luyện tưu duy , suy luận 3 / Thái độ :  Giáo dục ý thức học tập , xây dựng thói quen nếp sống văn hoá II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cung phản xạ Tư liệu về sự hình thành tiếng nói và chữ viết Tranh các vùng của vỏ não . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : o Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ? 3 / Các hoạt động dạy và học:
  2. Mở bài : Sự thành lập và úc chế phản xạ có điều kiện có ý nghiã rất lớn trong đời sống . Bài hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người và động vật : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Sự thành lập và I . Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ức chế các phản xạ ở người . có điều kiện ở người Mục tiêu : Hiểu rõ sự thành lập . và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người và từ đó chỉ ra – Sự – thành lập được sự giống và khác nhau phản xạ có điều kiện giưã các phản xạ có điều kiện ở và ức chế có điều người và động vật . – Các nhân tự thu nhận kiện là 2 quá trình – – GV yêu cầu học sinh nghiên thông tin và trả lời câu hỏi . thuận nghịch liên hệ – cứu thông tin SGK  trả lời câu Yêu cầu nêu được : mật thiết với nhau  hỏi + Phản xạ có điều kiện hình Giúp cơ thể thích  Thông tin trên cho em biết thành ở trẻ từ rất sớm nghi với đời sống . những gì ? + Bên cạnh sự thành lập , xảy  Lấy ví dụ trong đời sống về ra quá trình ức chế phản xạ sự thành lập phản xạ mới , và giứp cơ thể thích nghi vớ đời II . Vai trò của tiếng ức chế phản xạ cũ ? sống nói và chữ viết – GV nhấn mạnh : khi phản xạ – + Lấy được các ví dụ như học – Tiếng nói và chữ – có điều kiện không được củng cố tập , xây dựng thói quen . viết là tín hiệu gây ra
  3.  ức chế sẽ xuất hiện . + Giống nhau về quá trình các phản xạ có điều + Sự thành lập và ức chế phản xạ thành lập và ức chế phản xạ có kiện cấp cao có điều kiện ở người giống và điều kiện và ý nghiã của chúng – Tiếng nói và chữ – khác ở động vật những điểm nào đối với đời sống . viết là phương tiện để ? + Khác nhau về số lượng phản con người giao tiếp . – GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ xạ và mức độ phức tạp của trao đổi kinh nghiệm – cụ thể . phản xạ . với nhau . Hoạt động 2: Vai trò của tiếng – Học sinh tự thu nhận – nói và chữ viết . thông tin . Nêu được : – GV yêu cầu học sinh tìm hiểu – + Tiếng nói và chữ viết giúp III . Tưu duy trừu thông tin  Tiếng nói và chữ viết mô tả sự vật  nghe tưởng tượng : có vai trò gì trong đời sống ? tượng ra được – Từ những thuộc – + Tiếng nói và chữ viết là kết tính chung của sự vật quả của quá trình học tập  , con người biết khái hình thành các phản xạ có điều quát hoá thành những kiện . khái niệm được diễn + Tiếng nói và chữ viết là đạt bằng các từ . phương tiện giao tiếp , truyền – Khả năng khái – – GV có thể yêu cầu học sinh đạt kinh nghiệm cho nhau và quát hoá , trừu tượng – lấy ví dụ thực tế đẻ minh hoạ cho thế hệ sau. hoá  là cơ sở tư – GV hoàn thiện kiến thức . – duy trừu tượng . Hoạt động 3: Tư duy trừu tượng . – Học sinh ghi nhớ kiến thức –
  4. – GV phân tích ví dụ : Con gà – con trâu , con cá ….. có đặc điểm chung  xây dựng khái niệm “ Động vật “  GV tổng kết lại kiến thức . Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Ý nghiã của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ? 2 . Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống ? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK – – Ôn tập toàn bộ chương thần kinh – – Tìm hiểu các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh . –
Đồng bộ tài khoản