Sinh học 8 - ÔN TẬP HỌC KÌ I

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức HK I Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học . 2/ Kỹ năng: Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm.

Nội dung Text: Sinh học 8 - ÔN TẬP HỌC KÌ I

BÀI 35 : ÔN TẬP HỌC KÌ II/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Hệ thống hóa kiến thức HK I

 Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học .

2/ Kỹ năng:

 Vận dụng kiến thức , khái quát theo chủ đề , họat động nhóm

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Tranh : Tế bào , cung phản xạ , cấu tạo xương dài …

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

 Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ?

 Kể những điều em biết về Vitamin và vai trò của các loại Vitamin đó ?

 Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ?

3/ Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến  Tòan bộ nội

thức dung trong bảng (
Mục tiêu: Hs biết hệ thống hóa từ 35.1  35 . 6 )

kiến thức theo các nội dung . như SGK

Cách tiến hành: – Các nhóm tiến hành thảo


– GV : chia lớp thành 6 nhóm và luận theo nội dung trong bảng .


yêu cầu các nhóm hòan thành bảng Mỗi cá nhân phải vận dụng kiến

kiến thức của mình . Cụ thể : Nhóm thức của mình để thống nhất câu

1 : Bảng 35 .1 ; nhóm 2 : bảng 35 . 2 trả lời  cử đại diện trình bày

; nhóm 3 …. – Các nhóm hòan thiện kiến


– GV sửa bài và ghi ý kiến bổ sung thức


– Sau khi học sinh thảo luận , GV


cho học sinh nhắc lại tòan bộ các

kiến thức đã học .

Hoạt động 2: Thảo luận câu hỏi :

Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức

để trả lời câu hỏi 1 cách tổng quát . Học sinh thảo luận để thống nhất

– GV yêu cầu học sinh trả lời câu câu trả lời  trình bày , nhóm


hỏi 1,2,3 SGK trang 112 : khác bổ sung .

– Cho học sinh thảo luận và nhận


xét ý kiến của bạn

– Kết luận  hòan thiện kiến thức


.
IV / DẶN DÒ:

– Ôn tập chuẩn bị thi HK I

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản