Sinh học 8 - PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện . Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện .  Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ :...

Nội dung Text: Sinh học 8 - PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI 52 : PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN

VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆNI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện .

 Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ ,

nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện .

 Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống .

2/ Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình

 Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế

 Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc , chăm chỉ .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 52.1 ; 52.2 ; 52 . 3

Bảng phụ ghi nội dugn bảng 52 . 2 .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

o Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ?
o Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ?

o Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay trái ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : GV cho học sinh nhắc lại khái niệm phản xạ  bài hôm nay sẽ tìm hiểu về

các loại phản xạ

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Phân biệt phản xạ I . Phân biệt phản

có điều kiện và không điều kiện – Học sinh đọc kỹ nội dung xạ có điều kiện và


– GV yêu cầu học sinh các nhóm bảng 52 . 1
– không điều kiện :

làm bài tập mục  ( tr 166 SGK ) – Trao đổi nhóm hoàn thành
– – SGK trang 166


– GV ghi nhanh đáp án lên góc bài tập .


bảng , chưa cần chưả bài – Một số nhóm đọc kết quả


– GV yêu cầu học sinh nghiên
– – Học sinh tự thu nhận II . Sự hình thành


cứu thông tin ( tr 166 SGK )  thông tin , ghi nhớ kiến thức . phản xạ có điều kiện

chưả bài tập . :
– Đối chiếu với kết quả bài


– GV chốt lại đáp án đúng : a/ Hình thành phản
– tập  sưả chưã , bổ sung .
xạ có điều kiện
 Phản xạ không điều kiện :

1,2,4 – Điều
– kiện để

 Phản xạ có điều kiện : 3,5,6 thành lập phản xạ có

điều kiện :
– GV yêu cầu học sinh tìm thêm

+ Phải có sự kết hợp
2 ví dụ cho mỗi loại phản xạ – Một vài học sinh phát biểu

giưã kích thích có
– GV hoàn thiện lại đáp án rồi lớp nhận xét bổ sung .

chuyển sang hoạt động 2 . điều kiện với kích

Hoạt động 2: Sự hình thành thích không điều

phản xạ có điều kiện kiện .

Mục tiêu : Trình bày được quá + Quá trình kết hợp

trình thành lập và ức chế phản đó phải được lập đi

xạ có điều kiện . Nêu được các lập lại nhiều lần .

điều kiện cần có khi thành lập – Thực
– chất của

các phản xạ có điều kiện. – Học sinh quan sát kỹ hình việc thành lập phản


– GV yêu cầu học sinh nghiên 52 (1 3) , đọc kỹ chú thích  xạ có điều kiện là sự


cứu thì nghiệm của Paplốp  tự thu nhận thông tin hình thành đường liên

Trình bày thí nghiệm thành lập , – Thảo luận nhóm  thống lạc thần kinh tạm thời


tiết nước bọt khi có ánh sáng đèn nhất ý kiến nêu được các bước nối các vùng của vỏ

? tiến hành thí nghiệm não với nhau .

– GV cho gọi học sinh lên trình
– – Đại diện các nhóm trình b/ Ức chế phản xạ có


bày trên tranh . bày , các nhóm khác bổ sung điều kiện :

– GV chỉnh lý , hoàn thiện kiến
– – Học sinh vận dụng kiến
– – Khi phản xạ có


thức thức ở trên  Nêu được các điều kiện không được

– GV cho học sinh thảo luận :
– điều kiện để thành lập phản xạ củng cố  Phản xạ

+ Để thành lập được phản xạ có có điều kiện . mất dần

điều kiện cần có những điều kiện – Ý nghiã :


gì ? + Đảm bảo sự thích

+ Thực chất của việc thành lập nghi với môi trường

phản xạ có điều kiện ? và điều kiện sống
– GV hoàn thiện lại kiến thức .
– luôn thay đổi

– GV có thể mở rộng thêm
– + Hình thành các

đường liên hệ tạm thời giống như thói quen tập quán

bãi cỏ nếu ta đi thường xuyên  tốt đối với con người

sẽ có con đường , ta không đi nưã – Học sinh nêu được : Chó sẽ .


cỏ sẽ lấp kín . không tiết nước bọt khi có ánh III . So sánh tính

– GV yêu cầu học sinh liên hệ đèn nưã .
– chất của phản xạ

thực tế  Tạo thói quen tốt . –  Đảm bảo sự thích nghi không điều kiện và


– Trong thí nghiệm trên nếu ta với điều kiện sống thay đổi có điều kiện :


chỉ bật đèn mà không cho chó ăn – So sánh : Nội


nhiều lần thì hiện tượng gì sẽ xảy – Học sinh dưạ vào hình 52 dung bảng 52.2 đã


ra ? kết hợp kiến thức về quá trình hoàn thiện .

+ Nêu ý nghiã của sự hình thành thành lập và ức chế phản xạ có – Mối liên hệ :


và ức chế của phản xạ có điều điều kiện  Lấy ví dụ . thông tin  tr. 168

kiện đối với đời sống ? – Môt vài học sinh nêu ví dụ . SGK


– GV yêu cầu học sinh làm bài


tậ mục  ( tr 167 )

– GV nhận xét , sưả chưã . Hoàn
– – Học sinh dưạ vào kiến


thiện các ví dụ của học sinh . thức của mục I và II , thảo luận

Hoạt động 3: So sánh các tính nhóm  Làm bài tập .

chất của phản xạ không điều – Đại diện nhóm lên làm


kiện với phản xạ có điều kiện . trên bảng phụ , Lớp nhận xét bổ

sung.
– GV yêu cầu học sinh hoàn


thành bảng 52.2 tr 168 .

– GV treo bảng phủ gọi học sinh


lên trình bày . – Học sinh tự rút kết luận


– GV chốt lãi đáp án đúng .


– Gv yêu cầu học sinh đọc kỹ


thông tin : Mối quan hệ giưã phản

xạ có điều kiện với phản xạ không

điều kiện .

Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ?

2 . Đọc mục : “Em có biết?“, trả lời câu hỏi: Vì sao quân sĩ hết khát và nhà Chuá

chịu mất mèo?

V/ DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK


– Đọc mục : “em có biết “


– Chuẩn bị bài 53 .

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản