Sinh học 8 - TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức:  Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đói tượng khác nhau . Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các lọai thực phẩm chính . Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống . 3 . Thái độ :  Giáo dục ý thức tiết kiệm , nâng cao chất lượng cuộc sống . ...

Nội dung Text: Sinh học 8 - TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN

BÀI 36 : TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG

NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦNI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng

ở các đói tượng khác nhau .

 Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các lọai thực phẩm chính .

 Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình

 Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào đời sống .

3 . Thái độ :

 Giáo dục ý thức tiết kiệm , nâng cao chất lượng cuộc sống .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Tranh : ảnh các nhóm thực phẩm chính ., tháp dinh dưỡng

 Bảng phụ lục giá trị dinh dưỡng của một số lọai thức ăn .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1 / Ổn định lớp
2 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Các chất dinh dưỡng ( thức ăn ) cung cấp cho cơ thể hằng

ngày theo các tiêu chuẩn qui định ,gọi là tiêu chuẩn ăn uống . vậy dựa trên

cơ sở khoa học nào để đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lí ? Đó là điều chúng

ta cần tìm hiểu ở bài này :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Nhu cầu dinh dưỡng I . Nhu cầu dinh

của cơ thể . dưỡng của cơ thể

Mục tiêu: Hs hiểu được nhu cầu – Nhu
– cầu dinh

dinh dưỡng của mỗi cơ thể không dưỡng của từng

giống nhau . Từ đó đề ra chế độ người không giống

dinh dưỡng hợp lí chống suy dinh nhau .

dưỡng và béo phì ở người – Học sinh tự thu nhận thông – Nhu
– – cầu dinh

– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu tin , thảo luận nhóm để trả lời câu dưỡng phụ thuộc :


thông tin  , đọc bảng : “ Nhu cầu hỏi :  Lứa tuổi

dinh dưỡng khuyến nghị cho người + Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ cao  Giới tính

Việt Nam “ ( trang 120 )  Trả lời hơn người trưởng thành vì cần  Trạng thái sinh lí

câu hỏi : tích lũy cho cơ thể phát triển .  Lao động

 Nhu cầu dinh dưỡng ở các lứa Người già nhu cầu dinh dưỡng
tuổi khác nhau như thế nào ? Vì thấp vì sự vận động của cơ thể ít .

sao có sự khác nhau đó ? + Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc

 Sự khác nhau về nhu cầu dinh vào lứa tuổi , giới tính , lao động

dưỡng ở mỗi cơ thể phụ thuộc ….

những yếu tố nào ? – Đại diện nhóm phát biểu ,


– GV tổng kết lại những nội dung các nhóm khác bổ sung


thảo luận . – Ở các nước đang phát triển II . Giá trị dinh


 Vì sao trẻ em suy dinh dưỡng ở chất lượng cuộc sống của người dưỡng của thức ăn

các nước đang phát triển chiếm tỉ dân còn thấp  trẻ em bị suy dinh – Giá
– trị dinh

lệ cao ? dưỡng chiếm tỉ lệ cao dưỡng của thức ăn

biểu hiện ở :

Hoạt động 2: Giá trị dinh dưỡng + Thành
+ phần các

của thức ăn . chất

Mục tiêu : HS hiểu được giá trị + Năng lượng chứa
+

dinh dưỡng của các nhóm thức ăn – Học sinh tự thu nhập thông tin , trong nó

chủ yếu quan sát tranh vận dụng kiến thức + Cần phối hợp các
+

– GV yêu cầu học sinh nghiên cứuvào thực tế , thảo luận nhóm , lọai thức ăn để cung


thông tin ,quan sát tranh các nhómnhóm khác nhận xét bổ sung  cấp đủ cho nhu cầu

thực phẩm và bảng giá trị dinhđáp án : của cơ thể .
dưỡng một số lọai thức ăn  hòan

chỉnh phiếu học tập Lọai thực Tên thực

Lọai thực phẩm Tên thực phẩm phẩm

phẩm Giàu Gluxit – Gạo , ngô , III . Khẩu phần và


Giàu Gluxit khoai , sắn ….. nguyên tắc lập

Giàu Prôtêin Giàu Prôtêin – Thịt , cá , khẩu phần :

Giàu Lipít trứng ,sữa , đậu – Khẩu
– phần là

Nhiều Vita và Giàu Lipít , đỗ lượng thức ăn cung

chất khóang – Mỡ động vật cấp cho cơ thể ở

– Sự phối hợp các lọai thức ăn có ý Nhiều Vit và , dầu thực vật
– trong một ngày .

nghĩa gì ? chất khoáng – Nguyên tắc lập

– Rau quả tươi

– GV chốt lại kiến thức .
– và muối khóang khẩu phần :

Họat động 3 : Khẩu phần và + Căn cứ vào giá trị
+

nguyên tắc lập khẩu phần dinh dưỡng của thức

Mục tiêu : Hiểu được khái niệm ăn

khẩu phần và nguyên tắc xây dựng + Đảm
+ bảo : đủ

khẩu phần lượng ( calo) ; đủ

– GV yêu cầu học sinh trả lời câu
– chất ( lipit, Prôtêin ,

hỏi : Khẩu phần là gì ? Gluxit, vit , muối
– GV yêu cầu học sinh thảo luận : – Người mới ốm khỏi  cần khoáng )
– –

o Khẩu phần ăn uống của ngườithức ăn bổ dưỡng để tăng cường

mới ốm khỏi có gì khác người bìnhsức khỏe

thường ? – Tăng cường Vit


o Vì sao trong khẩu phần thức ăn

cần tăng cường rau , quả tươi ? – Tăng cường chất xơ  dễ tiêu

o Để xây dựng khẩu phần hợp líhóa

cần dựa vào những yếu tố nào ?

o Tại sao những người ăn chay – Họ dùng sản phẩm từ thực vật

vẫn khỏe mạnh ? như đậu , vừng , lạc chứa nhiều

Prôtêin .

IV / KIỂM TRA ĐÁNH GÍA :

1 . Bữa ăn hợp lí cần có chất lượng là :

a) Có đủ thành phần dinh dưỡng , vit, muối khóang

b) Có sự phối hợp đảm bảo cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn

c) Cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể

d) Cả 3 ý trên đều đúng

2 . Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình cần :

a. Phát triển kinh tế gia đình

b. Làm bữa ăn hấp dẫn ngon miệng
c. Bữa ăn nhiều thịt , cá , trứng , sữa

d. Chỉ a và b

e. Cả a, b , c

IV / DẶN DÒ:

– Học bài và trả lời câu hỏi SGK


– Đọc mục em có biết

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản