Sinh học 8 - TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

Chia sẻ: bavapen1209

1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm: Các hoạt động Các cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động Tác dụng và kết quả của hoạt động 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng: Hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm Tư duy dự đoán 3/ Thái độ:  Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá

Nội dung Text: Sinh học 8 - TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

BÀI 28 : TIÊU HOÁ Ở RUỘT NONI/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non gồm:

 Các hoạt động

 Các cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động

 Tác dụng và kết quả của hoạt động

2/ Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng:

 Hoạt động độc lập với SGK, hoạt động nhóm

 Tư duy dự đoán

3/ Thái độ:

 Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Hình SGK

 Bảng phụ
Biến đổi thức Các hoạt động Cơ quan hay tế Tác dụng của

ăn ở dạ dày tham gia bào thực hiện hoạt động

- Tiết dịch - Tuyến gan, - Thức ăn hoà

tuyến tụy, tuyến loãng trộn đều

- Muối mật ruột dịch
Sự biến đổi lí
tách lipit thành - Phân nhỏ thức
học
giọt nhỏ biệt lập ăn

tạo nhũ tương

hoá

- Tinh bột, - Tuyến nước - Biến đổi tinh

Protein chịu tác bọt ( Enzim bột thành đưởng

dụng của enzim Amilaza) đơn cơ thể hấp thụ

- Lipit chịu tác - Enzim được
Sự biến đổi háo
dụng của enzim Pepsin, Tripsin, - Protein axit
học
và dịch mật Erepsin amin

- Muối mật, - Lipt

Lipaza Glyxêrin + Axit

béo

2/ Học sinh

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

 Sự tiêu hoá ở dạ dày diễn ra như thế nào?

 ở dạ dày, biến đổi nào là chủ yếu? Giải thích?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài:

 Khi chúng ta ăn, chỉ có tinh bột và Protein là được tiêu hoá ở miệng

và dạ dày  Như vậy chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá

phải ở ruột non

b) Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của I/ Ruột non:

ruột non – Thành ruột có 4


Mục tiêu: HS chỉ rõ cấu tạo của lớp nhưng mỏng.

ruột non, đặc biệt là lớp niệm mạc – Lớp cơ chỉ có cơ

có nhiều tuyến tiêu háo phù hợp dọc và cơ vòng.

cho sự biến đổi hoá học. – Lớp niêm mạc có

Cách tiến hành: nhiều tuyến ruột tiết
– GV treo tranh hình 28.1 –2
– – HS đọc thông tin SGK
– dịch ruột và chất nhầy
SGK và quan sát hình

– Thảo luận nhóm trả lời


– Gv yêu cầu trả lời:
– các câu hỏi:

– Thành ruột có 4 lớp


– Ruột non có cấu tạo như thế
– nhưng mỏng. Lớp cơ chỉ có

nào? cơ dọc và cơ vòng. Lớp

– Dự đoán xem ở ruột non có
– niêm mạc có nhiều tuyến

hoạt động tiêu hoá nào? ruột tiết dịch ruột và chất

– GV nhận xét – đánh giá – bổ
– nhầy

sung – Ruột non có các hoạt


động tiêu hoá: biến đổi lí

học, biến đổi hoá học và tiết

dịch tiêu hoá

– Các nhóm khác nhận

II/ Tiêu hoá ở ruột
xét – bổ sung
non

1. Biến đổi lí học:

Hoạt động 2: Tìm hiểu tiêu hóa ở – Tiết dịch  Thức


ruột non ăn hoà loãng trộn đều

dịch
Mục tiêu : Hs chỉ ra được các – Muối
– mật tách

thành phần tham gia vào các hoạt lipit thành giọt nhỏ

động tiêu hoá và tác dụng của nó biệt lập tạo nhũ

trong sự tiêu hoá thức ăn tương hoá Phân nhỏ

Cách tiến hành: – HS đọc thông tin SGK
– thức ăn

– GV cho HS đọc thông tin trong
– – Thảo luận nhóm để
– 2. Biến đổi hoá

SGK điền bảng SGK và trả lời học:

– GV treo bảng phụ
– các câu hỏi:

– GV nêu câu hỏi:
– – Sự biến đổi lí học ở ruột – Tuyến
– – nước bọt

– Thức ăn xuống tới ruột non còn
– không đáng kể (Enzim Amilaza)

chịu sự biến đổi lí học nữa không? – Ruột non có đủ enzim Biến đổi tinh bột thành


Nếu còn thì biểu hiện như thế nào? để tiêu hoá hết các loại thức đưởng đơn cơ thể hấp

– Sự biến đổi hoá học ở ruột non ăn thụ được


được thực hiện đối với những loại – Enzim
– Pepsin,

chất nào trong thức ăn? Biểu hiện Tripsin, Erepsin 

như thế nào? – Lớp cơ trong thành ruột Protein axit amin


– Vai trò của lớp cơ trong thành
– non có tác dụng: xáo trộn – Muối mật, Lipaza


ruột non là gì? thức ăn làm thức ăn ngấm  Lipt Glyxêrin +

dịch tiêu hoá ở từng đoạn và Axit béo
đẩy thức ăn di chuyển từ

trên xuống dưới

– Nếu ở ruột non mà thức ăn
– – Nếu
– thức ăn không

không được biến đổi thì sao? được biến đổi ở ruột non sẽ

– GV nhận xét – đánh giá – bổ
– bị đẩy ra ngoài

sung – Các nhóm khác nhận


– Gv liên hệ thực tế:
– xét – bổ sung

– Làm thế nào để khi chúng ta ăn
– – Nhai kỹ ở miệng  Dạ


thức ăn được biến đổi hoàn toàn dày đỡ phải co bóp nhiều

thành chất dinh dưỡng mà cơ thể – Thức ăn được nghiền


hấp thụ được? nhỏ  thấm đều dịch tiêu

hoá  Biến đổi hoá học

được thực hiện dễ dàng

IV/ CỦNG CỐ:

- Hoạt động chủ yếu ở ruột non là gì?

- Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hoá thì sư

tiêu hoá ở ruột non có thể thế nào?

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ
- Soạn bài 29 : “Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản