Sinh học 9 - THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

Chia sẻ: toshiba1209

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nhận biết được một số đột biến hình thái ở TV & phân biệt được sự sai khác về hình thái của thân, lá, quả, hạt giữa thể lưỡng bội & thể đa bội trên tranh ảnh. Nhận biết được hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh hiển vi hoặc tren tiêu bản. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và tiêu bản, kĩ năng sử dụng kính hiển vi. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say...

Nội dung Text: Sinh học 9 - THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

Bài: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

A.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:

- Giúp hs nhận biết được một số đột biến hình thái ở TV & phân biệt được

sự sai khác về hình thái của thân, lá, quả, hạt giữa thể lưỡng bội & thể đa bội

trên tranh ảnh. Nhận biết được hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh hiển vi

hoặc tren tiêu bản.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và tiêu bản, kĩ năng sử dụng kính

hiển vi.

- Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu.

B. Phương tiện, chuẩn bị:

1.GV: Tranh (ảnh) các ĐB hình thái ở TV, kiểu đột biến cấu trúc NST ở

hành tây( hành ta), đột biến số lượng NST ở hành tây, dau tằm, dưa hấu.

+ Tiêu bản hiển vi: Bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất

đoạn.

Bộ NST ( 2n), (3n), (4n) ở dưa hấu.

+ Kính hiển vi quang học.

2. HS: Kiến thức đã học:

C. Tiến trình lên lớp:

I. ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề:( 1’) GV nêu y/c của bài thực hành.

2. Phát triển bài:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: ( 10’) I. Nhận biết các đột biến gen gây ra

- GV HD hs qs tranh, ảnh đối chiếu biến đổi hình thái.

dạng gốc và dạng đột biến  nhận

biết các dạng đột biến gen.

- GV y/c các nhóm điền bảng 26

SGK ( T75) phần I ( Đột biến hình

thái) II. Nhận biết các đột biến cấu trúc

HĐ 2: (16’) NST.

- GV y/c hs nhận biết qua tranh ảnh

về các kiểu đột biến cấu trúc NST .

- GVy/c 1 hs lên chỉ tranh câm từng

dạng đột biến.

- GVy/c các nhóm nhận biết qua tiêu

bản hiển vi về đột biến cấu trúc NST

( hs: qs ở bội giác bé rồi chuyển sang

bội giác lớn) & vẽ hình quan sát được
 hoàn thành phần2 bảng 26.

- GV kiểm tra trên tiêu bản  xác

nhận kết quả của các nhóm. III. Nhận biết một số kiểu đột biến

HĐ 3: (10’) số lượng NST.

- GV y/c hs qs tranh : Bộ NST người

bình

thường và của bệnh nhân đao.(hs:

Người bệnh

đao thể dị bội ( 2n+ 1) có 3 NST 21 (

các dấu

hiệu thể hiện trên tranh)

- GV HD các nhóm qs tiêu bản hiển

vi bộ

NST ở người bình thường và bệnh

nhân đao.

( hs: Các nhóm qs tiêu bản đối chiiêú

ảnh chụp  nhận biết cặp NST bị đột

biến)

? So sánh ảnh chụp hiển vi bộ NST

dưa hấu.
? So sánh hình thái thể đa bội với thể

lưỡng bội.

+ HS: TV đa bội ( lá tằm, quả dưa

hấu) thường to hơn , dày hơn dạng

bình thường( dấu hiệu thể hiện trên

hình vẽ)

IV. Nhận xét, đánh giá:

- GVnhận xét tinh thần thái độ thực hành của các nhóm.

- Nhận xét chung kết quả thực hành.

- GV cho điểm 1 số nhóm có bộ sưu tập và két quả thực hành tốt.

V. Dặn dò:

- Viết báo cáo thu hoạch theo mâũ bảng 26

- Sưu tầm: Tranh ảnh minh hoạ thường biến.

Mẫu vật: Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài sáng.

Thân cây rau dừa nước mọc ở mô đất cao và trãi trên

mặt nước.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản