Sinh học 9 - THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

Chia sẻ: toshiba1209

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nhận biết được một số đột biến hình thái ở TV & phân biệt được sự sai khác về hình thái của thân, lá, quả, hạt giữa thể lưỡng bội & thể đa bội trên tranh ảnh. Nhận biết được hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh hiển vi hoặc tren tiêu bản. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và tiêu bản, kĩ năng sử dụng kính hiển vi. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say...

Nội dung Text: Sinh học 9 - THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

 

  1. Bài: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN A.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs nhận biết được một số đột biến hình thái ở TV & phân biệt được sự sai khác về hình thái của thân, lá, quả, hạt giữa thể lưỡng bội & thể đa bội trên tranh ảnh. Nhận biết được hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh hiển vi hoặc tren tiêu bản. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và tiêu bản, kĩ năng sử dụng kính hiển vi. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu. B. Phương tiện, chuẩn bị: 1.GV: Tranh (ảnh) các ĐB hình thái ở TV, kiểu đột biến cấu trúc NST ở hành tây( hành ta), đột biến số lượng NST ở hành tây, dau tằm, dưa hấu. + Tiêu bản hiển vi: Bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất đoạn. Bộ NST ( 2n), (3n), (4n) ở dưa hấu. + Kính hiển vi quang học. 2. HS: Kiến thức đã học: C. Tiến trình lên lớp: I. ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ:
  2. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề:( 1’) GV nêu y/c của bài thực hành. 2. Phát triển bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ 1: ( 10’) I. Nhận biết các đột biến gen gây ra - GV HD hs qs tranh, ảnh đối chiếu biến đổi hình thái. dạng gốc và dạng đột biến  nhận biết các dạng đột biến gen. - GV y/c các nhóm điền bảng 26 SGK ( T75) phần I ( Đột biến hình thái) II. Nhận biết các đột biến cấu trúc HĐ 2: (16’) NST. - GV y/c hs nhận biết qua tranh ảnh về các kiểu đột biến cấu trúc NST . - GVy/c 1 hs lên chỉ tranh câm từng dạng đột biến. - GVy/c các nhóm nhận biết qua tiêu bản hiển vi về đột biến cấu trúc NST ( hs: qs ở bội giác bé rồi chuyển sang bội giác lớn) & vẽ hình quan sát được
  3.  hoàn thành phần2 bảng 26. - GV kiểm tra trên tiêu bản  xác nhận kết quả của các nhóm. III. Nhận biết một số kiểu đột biến HĐ 3: (10’) số lượng NST. - GV y/c hs qs tranh : Bộ NST người bình thường và của bệnh nhân đao.(hs: Người bệnh đao thể dị bội ( 2n+ 1) có 3 NST 21 ( các dấu hiệu thể hiện trên tranh) - GV HD các nhóm qs tiêu bản hiển vi bộ NST ở người bình thường và bệnh nhân đao. ( hs: Các nhóm qs tiêu bản đối chiiêú ảnh chụp  nhận biết cặp NST bị đột biến) ? So sánh ảnh chụp hiển vi bộ NST dưa hấu.
  4. ? So sánh hình thái thể đa bội với thể lưỡng bội. + HS: TV đa bội ( lá tằm, quả dưa hấu) thường to hơn , dày hơn dạng bình thường( dấu hiệu thể hiện trên hình vẽ) IV. Nhận xét, đánh giá: - GVnhận xét tinh thần thái độ thực hành của các nhóm. - Nhận xét chung kết quả thực hành. - GV cho điểm 1 số nhóm có bộ sưu tập và két quả thực hành tốt. V. Dặn dò: - Viết báo cáo thu hoạch theo mâũ bảng 26 - Sưu tầm: Tranh ảnh minh hoạ thường biến. Mẫu vật: Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài sáng. Thân cây rau dừa nước mọc ở mô đất cao và trãi trên mặt nước. 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản