Sinh học 9 - THỰC HÀNH: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của 1 số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Chia sẻ: lenovo1209

HS nắm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái: ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát - Qua bài học HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên

Nội dung Text: Sinh học 9 - THỰC HÀNH: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của 1 số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

 

  1. Tiết 47+48: THỰC HÀNH: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của 1 số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS nắm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái: ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát - Qua bài học HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây, giấy kẻ ly, bút chì, vợt bắt côn trùng, túi đựng, dụng cụ đào đất nhỏ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật GV yêu cầu HS kẻ bảng 45-1 - Cá nhân kẻ bảng 45-1; quan sát băng trang 135 vào vở. “các loại sinh hình vật sống trong tm” - Chú ý các nội dung trong bảng và hoàn - GV bật băng hình nêu câu hỏi thành bảng trao đổi nhóm trả lời H?: Em đã quan sát được những * Kết luận: sinh vật nào? số lượng bao + Môi trường có điều kiện sống về nhiệt nhiêu? độ, ánh sáng…tốt thì số lượng sinh vật
  2. H?: Có những loại môi trường nhiều số loài phog phú sống nào trong đoạn băng trên? + Môi trường sống có đời sống không H?: Môi trường nào có số lượng thuận lợi thì sinh vật có số lượng ít hơn nhiều nhất? ít nhất? Vì sao * Hoạt động 2: Tìm hiểu ánh sáng ảnh hưởng tới hình thái của lá GV yêu cầu HS kẻ bảng 45-2 vào - cá nhân kẻ bảng 45-2 quan sát băng vở hình - GV cho HS xem tiếp băng hình - Hoàn thành các nội dung trong bảng về thế giới thực vật 45-2 (Lưu ý các cột 2, 3, 4) - Lưu ý: dùng băng hình ở các loại lá có những đặc điểm theo yêu cầu để HS quan sát kỹ hơn. - HS thảo luận nhóm kết hợp với SGK - GV nêu câu hỏi sau khi HS xem trang 137 sắp xếp cho phù hợp vào cột băng xong 5 bảng 45-2 H?: Từ những đặc điểm của phiến lá cho biết lá cây quan sát được laf loại lá cây nào? ưa bóng hay ưa sáng… GV nhận xét đánh giá * Hoạt động 3: Tìm hiểu Môi trường sống của động vật
  3. - GV cho HS xem băng hình về - HS kẻ bảng 45-3 vào vở thế giới động vật (HS chọn kỹ - Xem băng hình – lưu ý với môi trường nội dung) như thế nào H?: Yêu cầu hoàn thành bảng 45- 3 - HS thảo luận theo nội dung câu hỏi - GV hỏi H?: Em đã quan sát được những - Đại diện nhóm trình bày nhóm khác động vật nào? bổ xung H?: Loài độg vật trên băng hình có đặc điểm nào thích ghi với môi trường? - yêu cầu HS điền thêm vào bảng 43-3 một số sinh vật gần gũi với - Liên hệ thực tế đời sốg như: sâu, ruồi, gián, muỗi - GV đánh gía hoạt động của HS H?: Em phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên
  4. IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GV thu vở của HS để kiểm tra - nhận xét tinh thần, thái độ cúah V/ DẶN DÒ - Cá nhân làm báo cáo thu hoạch theo nội dung sk - Sưu tầm tranh ảnh về đời sống động vật, thực vật ---------------o0o-------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản