Sinh học 9 - Tiết 12: Cơ chế xác định giới tính

Chia sẻ: lenovo1209

HS mô tả được 1 số NST giới tính, trình bày được cơ chế NST xác định ở người. Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính. - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, phát triển tư duy, lý luận (phân tích, so sánh)

Nội dung Text: Sinh học 9 - Tiết 12: Cơ chế xác định giới tính

Tiết 12:

Cơ chế xác định giới tínhI/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

- HS mô tả được 1 số NST giới tính, trình bày được cơ chế NST xác định ở

người. Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường

ngoài đến sự phân hoá giới tính.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, phát triển tư duy, lý luận (phân

tích, so sánh)

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to: H12-1, H12-2 SGK

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

* Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể giới tính

GV yêu cầu HS quan sát H8-2 - Các nhóm quan sát kỹ hình nêu

H?: Nêu những điểm giống nhau được đặc điểm

và khác nhau ở bộ NST của ruồi + Giống nhau: số lượng: 8 NST, trong

đực và ruồi cái? đó có 3 cặp có hình giống nhau

- GV phân tích đặc điểm NST + Khác nhau:

thường và giới tính : 1 chiếc hình que, 1 chiếc hình móc

H?: NST giới tính có ở điểm nào? : 1 cặp hình que
GV đưa ví dụ ở người + HS quan sát kỹ hình và nêu sự khác

44A + XX Nữ nhau của cặp NST thứ 23

44A + XY Nam - Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm

H?: So sánh cặp NST thường và khác bổ xung

cặp NST giới tính + NST giới tính có 2 gen tương đồng

XX hoặc không tương đồng XY qua

định tính cái hoặc đực

* Hoạt động 2: Cơ chế NST xác định giới tính

GV: giới thiệu cơ chế xác định - HS quan sát kỹ hình thảo luận thống

giới tính ở người nhất ý kiến qua giảm phân

- Yêu cầu: quan sát H12-2 thảo + mẹ sinh ra một loại trứng 22 A + X

luận + Bố sinh ra 2 loại tinh trung

H?: Có mấy loại trứng và tinh 22A + X và 22 A + Y

trùng được tạo ra qua giảm phân + Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng

H?: Sự thụ tinh giữa tinh trùng và X XX Gái

trứng như thế nào? Với tinh trùng Y XY trai

GV: Phân tích các khái niệm P: (44A + XX) x (44A +X)

đồng giao tử, dị giao tử và sự 22 A + X

thay đổi tỷ lệ nam nữ theo lứa GP 22A + X

tuổi 22A + Y
F1: 44 A + XX (gái)

44 A + XY (trai)

- Sự phân ly của cặp NST giới tính trong

quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại

H?: Vì sao tỷ lệ con trai và con trong thụ tinh là cơ chế xác định giới

gái sinh ra là 1:1l tỷ lệ này đúng tính

trong điều kiện nào? + 2 loại tinh trùng tạo ra với tỷ lệ ngang

H?: Sinh trai hay gái là do người nhau

mẹ đúng không? + Các tinh trùng tham gia thụ tinh với

xác suất ngang nhau

+ Số lượng thông kê đủ lớn

* Hoạt động 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá

GV: giới thiệu NST giới tính có - HS nêu được các yếu tố

các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân + Hoóc môn

hoá giới tính? + Nhiệt độ cường độ ánh sáng

H?: Nêu những yếu tố ảnh hưởng * ý nghĩa: chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực,

đến sự phân hoá giới tính? cái phù hợp với mục đích sản xuất

- Sự hiểu biết về cơ chế xác định

giới tính có ý nghĩa như thế nào

trong sản xuất
* Kết luận: HS đọc kết luận SGK

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Nêu sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính?

- Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực cái như thế nào ở vật nuôi

– có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

V/ DẶN DÒ:

- Học bài theo nội dung SGK

- Làm câu hỏi 1, 2, 5 ở vở bài tập

- Ôn lại bài 2 cặp tính trạng của Men Đen

- Đọc “Em có biết”---------------o0o-------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản