Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sinh học 9 - Tiết 37: Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phối gần

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 6

0
116
views

HS nắm được khái niệm thoái hóa giống, hiểuvà trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật. Vai trò trong chọn giống. Trình bàyđược phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô - Rèn kỹ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức, tổng hợp kiến thức, kỹ năng Hoạt động nhóm - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn

Sinh học 9 - Tiết 37: Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phối gần
Nội dung Text

  1. Tiết 37: Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phối gần I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS nắm được khái niệm thoái hóa giống, hiểuvà trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật. Vai trò trong chọn giống. Trình bàyđược phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô - Rèn kỹ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức, tổng hợp kiến thức, kỹ năng Hoạt động nhóm - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 34-1 trang 99 ; H34-3 trang 100 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Hoạt động: kiểm tra: Em hãy nêu những thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật * Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tượng thoái hoá GV nêu câu hỏi - HS nghiên cứu SGK trang 99,, 100 H?: Hiện tượng thoái hóa ở động quan sát hình 34-1; 34-3 ghi nhớ kiến vật và thực vật được thể hiện như thức  trao đổi nhóm thống nhất ý
  2. thế nào? kiến trả lời H?: Vì sao dẫn đến hiện tượng a) Hiện tượng thoái hoá ở thực vật và thoái hoá giống/ động vật H?: Tìm hiểu các ví dụ về hiện + thực vật: cây ngô tự thụ phấn sau tượng thoái hoá? nhiều thế hệ: chiều cao cây giảm, bắp dị GV yêu cầu HS khái quát kiến dạng, ít hạt thức + Động vật: Thế hệ con cháu sinh H?: Thế nào là thoái hoá giống trưởng phát triển yếu, quái thai, dị tật bẩm sinh - Lý do thoái hoá: do tự thụ phấn ở cây giao phấn, do giao phối gần ở động vật - Khái niệm: SGK * Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá - GV nêu câu hỏi - HS nghiên cứu SGK trang 99,, 100 H?: Qua các thế hệ tự thụ phấn và quan sát hình 34-1; 34-3 ghi nhớ kiến giao phối cận huyết, tỷ lệ đồng thức  trao đổi nhóm thống nhất ý hợp và dị hợp tử như thế nào? kiến trả lời H?: Tại sao tự thụ phấn ở cây * kết luận: nguyên nhân hiện tượng giao phấn và giao phối gần ở thoái hoá giống lá do tự thụ phấn hoặc động vật lại gây hiện tượng thoái giao phối gần: vì qua nhiều thế hệ tạo ra
  3. hoá? các cặp gen đồng hợp lặn gây hại (GV giải thích H34-3) * Hoạt động 3: Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống GV nêu câu hỏi - HS nghiên cứu SGK trang 101 H?: Tại sao tự thụ phấn bắt buộc + Do xuất hiện cặp gen đồng hợp tử và giao phối cận huyết gây ra hiện xuất hiện tính trạng xấu dễ loại bỏ tượng thoái hoá, nhưng phương giữ lại tính trạng mong muốn nên tạo pháp này vẫn được sử dụng? được giống thuần chủng - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức lấy ví dụ cụ thể IV/ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ GV kiểm tra bằng câu hỏi: H?: Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật gây nên hiện tượng gì? giải thích nguyên nhân? V/ DẶN DÒ - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu ưu thế lai giống ngô lúa có năng suất cao ---------------o0o-------------

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản