Sinh học 9 - Tiết 66: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Chia sẻ: lenovo1209

Hệ thống hoá được kiến thức về sinh vật và môi trường. HS biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống và sản xuất - Tiếp tục rèn kỹ năng so sánh tổng hợp, khái quát hoá, kỹ năng hoạt động nhóm - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống

Nội dung Text: Sinh học 9 - Tiết 66: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

 

  1. Tiết 66: Ôn tập phần sinh vật và môi trường I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Hệ thống hoá được kiến thức về sinh vật và môi trường. HS biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống và sản xuất - Tiếp tục rèn kỹ năng so sánh tổng hợp, khái quát hoá, kỹ năng hoạt động nhóm - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phim trong in nội dung bảng 63-1 63-5 SGK và giấy thường - Máy chiếu, bút dạ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức GV chia HS thành nhóm 2 em - Các nhóm nhận phiếu để thảo luận hoàn Phát phiếu có nội dung các bảng như thành nội dung SGK yêu cầu HS hoàn thành - Lưu ý: Tìm ví dụ minh hoạ - GV chữa bài như sau: - Thời gian: 10’ + gọi bất kỳ nhóm nào nếu nhóm có phiếu - Các nhóm thực hiện yêu cầu của GV phim trong thì chiếu lên máy - Các nhóm bổ xung ý kiến nếu cần + GV chữa lần lượt các nội dung giúp HS - HS theo dõi và sửa chữa
  2. hoàn thiện kiến thức nếu cần - GV thông báo đầy đủ đáp án đúng như sách thiết kế * Hoạt động 2: Một số câu hỏi ôn tập GV cho HS nghiên cứu câu hỏi ở SGK - Các nhóm nghiên cứu câu hỏi thảo luận để trang 190 trả lời nhóm khác bổ xung - Thảo luận để trả lời và các nhóm bổ - Hoàn thành câu trả lời số 4 SGK trang 190 xung - Nếu hết giờ HS tự trả lời - Lưu ý: Câu hỏi 4: Phân biệt quần xã và quần thể quần thể quần xã Thành phần - Tập hợp cá thể cùng loài cùng - Tập hợp các quần thể khác loài cùng sinh vật sống trong một sinh cảnh sống trong một sinh cảnh Thời gian - Sống trong cùng một thời gian - Được hình thành trong qúa trình lịch
  3. Mối quan hệ - Chủ yếu là thích nghi về mặt - Mối quan hệ sinh sản trong quần thể dinh dưỡng, nơi ở và đặc biệt là - Mối quan hệ giữa các quần thể thành sinh sản nhằm đảm bảo sự tồn một thể thống nhất nhờ quan hệ sinh tại của quần thể thái hỗ trợ và đối địch IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GV nhắc nhở HS hoàn thành nội dung ở các bảng trong bài V/ DẶN DÒ - Hoàn thành một số câu hỏi ôn tập ở mục II - Ôn tập lại chương trình giờ sau kiểm tra kỳ II -------------o0o -------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản