Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 4

0
124
views

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật. - Rèn cho hs kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tư duy so sánh và khái quát hóa kiến thức. - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên và ý thức nghiên cứu bộ môn.

Sinh học 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP
Nội dung Text

  1. Bài: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật. - Rèn cho hs kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, tư duy so sánh và khái quát hóa kiến thức. - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên và ý thức nghiên cứu bộ môn. B. Phương tiện, chuẩn bị: 1. GV: - Bảng 64.1 - 64.5. 2: HS: - Kiến thức đã học. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: (1’) II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: (1’) Hôm nay chúng ta cùng ôn lại kiến thức sinh học của chương trình toàn cấp. 2. Phát triển bài:
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ 1: ( 20’) 1. Đa dạng sinh học. - GV chia lớp thành 5 nhóm. - GV giao việc cho từng nhóm và y/c hs hoàn thành nôi dung của các bảng. - GV cho đại diện nhóm trình bày và cho nhóm khác bổ sung thêm. - Nội dung các bảng kiến thức. - GV nhận xét, và bổ sung thêm dẫn chứng. II. Sự tiến hóa của thực vật và động - GV thông báo nội dung đầy đủ vật. của các bảng kiến thức. HĐ 2: ( 16’) - GV y/c hs hoàn thành BT ở sgk ( T 192, 193) . - GV cho các nhóm thảo luận để trả lời. - GV cho các nhóm trả lời bằng - Thực vật: Tảo xoắn, tảo vòng, cây cách gọi đại diện từng nhóm lên thông, cây cải, cây bưởi, cây bàng… viết trên bảng. - Động vật: Trùng roi, trùng biến hình,
  3. - GV nhận xét và thông báo đáp sán dây, thủy tức, sứa, giun đất, trai án đúng. sông, châu chấu, sâu bọ, cá, ếch…gấu, - GV y/c hs lấy ví dụ đại diện cho chó, mèo. các ngành động vật và thực vật. - Sự phát triển của thực vật: Sinh học 6 - Tiến hóa của giới động vật: 1d; 2b; 3a; 4e; 5c; 6i; 7g; 8h. 3. Kết luận chung, tóm tắt: IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’) - GV đánh giá hoạt động và kết quả của các nhóm. V. Dặn dò: (1’) - Ôn tập các nôi dung ở bảng 65.1 - 65.5 sgk 
Đồng bộ tài khoản