Sinh học lớp 9 - Bài 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức - Học sinh nhận biết dạng NST ở các kì. 2, Kỹ năng - Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi. - Rèn kĩ năng vẽ hình. 3, Thái độ - Thêm yêu thích bộ môn. B. CHUẨN BỊ. +GV:- Tranh NST ở chu kỳ tế bào. - Tranh các kỳ nguyên phân. - Ảnh chụp NST ở hành tây. + HS: - Giấy bút để vẽ hình dạng NST

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ

Sinh học lớp 9 - Bài 14: THỰC HÀNH

QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ

A. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức

- Học sinh nhận biết dạng NST ở các kì.

2, Kỹ năng
- Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản
dưới kính hiển vi.

- Rèn kĩ năng vẽ hình.

3, Thái độ - Thêm yêu thích bộ môn.

B. CHUẨN BỊ.

+GV:- Tranh NST ở chu kỳ tế bào.

- Tranh các kỳ nguyên phân.

- Ảnh chụp NST ở hành tây.

+ HS: - Giấy bút để vẽ hình dạng NST

C. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.
1, Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.
- Kiểm tra câu hỏi 1,2.

- Gọi HS lên làm bài tập 3, 4.

3. Bài mới

Giới thiệu bài: ? Trình bày những biến đổi hình
thái NST trong chu kì tế bào? Trong tiết hôm nay,
các em sẽ tiến hành nhận dạng hình thái NST ở các kì
qua tranh ảnh.

Hoạt động của GV Hoạt động Nội dung
của HS

1. GV nêu yêu cầu của
buổi thực hành.

2. GV hướng dẫn HS - HS ghi nhớ
cách sử dụng kính hiển cách sử dụng
vi: kính hiển vi.
+ Lấy ánh sáng: Mở tụ
quan, quay vật kính nhỏ
vào vị trí làm việc, mắt
trái nhìn vào thị kính,
Hình dạng
dùng 2 tay quay gương
NST
hướng ánh sáng khi nào
Quan sát
có vòng sáng đều, viền
được
xanh là được.
Vẽ lại
-
+ Đặt mẫu trên kính,
hình sau khi
đầu nghiêng nhìn vào
quan sát
vật kính, vặn ốc sơ cấp
được
cho kính xuống dần tiêu
bản khoảng 0,5 cm.
Nhìn vào thị kính vặn
ốc sơ cấp cho vật kính
từ từ lên đến khi ảnh
xuất hiện. Vặn ốc vi cấp
cho ảnh rõ nết. Khi cần
quan sát ở vật kính lớn
hơn chỉ cần quay trực
tiếp đĩa mang vật kính
ấu vào vị trí làm việc.

+ Trong tiêu bản có các
- Các nhóm
tế bào đang ở thời kì
nhận dụng cụ.
khác nhau. Cần nhận
tiến
- HS
dạng NST ở các kì trên
hành thao tác
tiêu bản.
kính hiển vi
3. Yêu cầu HS vẽ lại
và quan sát
hình khi quan sát được,
tiêu bản theo
giữ ý thức kỉ luật
từng nhóm.
(không nói to).
- Vẽ các hình
4. GV chia nhóm, phát
quan sát được
dụng cụ thực hành: mỗi
vào vở thực
nhóm 1 kính hiển vi và
hành.
một hộp tiêu bản.

5. Yêu cầu các nhóm cử
nhóm trưởng nhận và
bàn giao dụng cụ.

Lưu ý HS:

- GV theo dõi, trợ giúp,
đánh giá kĩ năng sử
dụng kính hiển vi tránh
vặn điều chỉnh kính
không cẩn thận dễ làm
vỡ tiêu bản.

- Có thể chọn ra mẫu
tiêu bản quan sát rõ nhất
của các nhóm HS tìm
được để cả lớp đều quan
sát.

- Nếu nhà trường chưa
có hộp tiêu bản thì GV
dùng tranh câm các kì
của nguyên phân để
nhận dạng hình thái
NST ở các kì.

4. Nhận xét - đánh giá
- Các nhóm tự nhận xét về thao tác sử dụng kính,
kết quả quan sát của mình.

- GV đánh giá chung về ý thức và kết quả của
các nhóm.

- Đánh giá kết quả của nhóm qua bản thu hoạch

5, Dặn dò

- Học bài và chuẩn bị bài

Ngày
tháng năm


Kí duyệt của BGH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản