Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Chia sẻ: pencil_5

Bài 39 - Sinh học lớp 9 giúp học sinh biết cách tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và cây trồng, tính trạng nổi bật của giống cây trồng, cách báo cáo thu hoạch.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành

Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây
trồng

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng
bày tư liệu theo các chủ đề.

- Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra
từ tư liệu. 2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cầu SGK trang 114.

- Giấy khổ to, bút dạ.

- Kẻ bảng 39 SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Tiến hành

GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm cùng tìm
hiểu chủ đề: “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật
nuôi” hoặc “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống cây
trồng”

Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và
cây trồng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- GV yêu cầu HS: - Các nhóm thực 1: Tìm hiểu

+Sắp xếp tranh ảnh hiện: thành tựu giống
vật nuôi và cây
theo chủ đề thành + 1 số HS dán
trồng
tựu chọn giống vật tranh vào giấy khổ
nuôi, cây trồng. to theo chủ đề sao

+ Ghi nhận xét vào cho logic. Nội dung: bảng
bảng 39.1; 39.2. học tập.

- GV giúp HS hoàn + 1 số HS chuẩn
hiện công việc. bị nội dung bảng
39.

Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- GV yêu cầu các - Mỗi nhóm báo cáo 2: Báo cáo thu
nhóm báo cáo kết cần; hoạch
quả. + Treo tranh của mỗi Nội dung:
- GV nhận xét và nhóm. bảng học tập
đánh giá kết quả + Cử 1 đại diện
nhóm. thuyết minh.
- GV bổ sung kiến + Yêu cầu nội dung
thức vào bảng 39.1 phù hợp với tranh
và 39.2. dán.

- Các nhóm theo dõi
và có thể đưa câu hỏi
để nhóm trình bày
trả lời, nếu không trả
lời được thì nhóm
khác có thể trả lời
thay.
Bảng 39.1–Các tính trạng nổi bật và hướng dẫn sử
dụng của một số vật nuôi.

Hướng dẫn sử
Tên giống Tính trạng nổi bật
STT
dụng

Giống bò: - Có khả năng chịu
nóng.
- Bò sữa Hà
- Lấy sữa
1
Lan - Cho nhiều sữa, tỉ lệ
bơ cao.
- Bò Sind

giống
Các
lợn - Phát dục sớm, đẻ
Lấy con
-
- Lợn ỉ Móng nhiều con.
2
giống
Cái - Nhiều nạc, tăng
- Lấy thịt
- Lợn Bơcsai trọng nhanh.

Các giống ga - Tăng trong nhanh,
3
và đẻ nhiều trứng.
- Gà Rôtri Lấy thịt
Tam trứng
- Gà
Hoàng

Các giống vịt

- Vịt cỏ, vịt Dễ thích nghi, tăng
Lấy thịt và
bầu trọng nhanh, đẻ nhiều
4
trứng
trứng.
Vịt kali
-
cambet

Các giống cá

- Rô phi đơn
tính Dễ thích nghi, tăng
Lấy thịt
5
trọng nhanh.
- Chép lai

- Cá chim
trắng

Bảng 39.2 – Tính trạng nổi bật của giống cây trồng.

STT Tên giống Tính trạng nổi bật
Giống lúa:
1

- Ngắn ngày, năng suất
- CR 203
cao
- CM 2
- Chống chịu đựoc rầy
- BIR 352
nâu.

- Không cảm quang

Giống ngô - Khả năng thích ứng
2
rộng
- Ngô lai LNV 4
- Chống đổ tốt
- Ngô lai LVN 20
- Năng suất từ 8- 12
tấn/haGiống cà chua:
3

- Cà chua Hồng Lan - Thích hợp với vùng
thâm canh
- Cà chua P 375
- Năng suất cao
4. Kiểm tra - đánh giá

- GV nhận xét giờ thực hành.

- Tuyên dương nhóm thực hành tốt, nhắc nhở nhóm
làm chưa tốt.

- Đánh giá điểm những nhóm làm tốt.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Ôn tập toàn bộ phần di truyền và biến dị.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản