Sinh học lớp 9 - Bài 42: ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1, Kiên thức: - Học sinh nắm được những ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí và tập tính của sinh vật. - Giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường. 2.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 42: ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Sinh học lớp 9 - Bài 42: ảnh hưởng của ánh sáng

lên đời sống sinh vật

I MỤC TIÊU.

1, Kiên thức:

- Học sinh nắm được những ảnh hưởng của nhân tố
ánh sáng đến các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh
lí và tập tính của sinh vật.

- Giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi
trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.
3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 42.1; 42.2 SGK.

- Phim trong bảng 42.1 SGK, bảng 42.1 SGV.

- Sưu tầm một số lá cây ưa sáng; lá lúa, lá cây ưa
bóng: lá lốt, vạn niên thanh.

- Thí nghiệm tính hướng sáng của cây xanh.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Môi trường là gì? Phân biệt nhân tố sinh thái? Kể
tên 1 vài nhân tố hữu sinh ảnh hưởng đến con người?

- Kiểm tra bài tập của HS.

3. Bài mới

Khi chuyển 1 sinh vật từ nơi có ánh sáng mạnh
đến nơi có ánh sáng yếu (hoặc ngược lại) thì khả
năng sống của chúng sẽ như thế nào? Nhân tố ánh
sáng có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống sinh vật?

Hoạt động 1: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống
thực vật (14-16,)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

- GV đặt vấn đề. - HS nghiên cứu 1: Ảnh hưởng
- Ánh sáng có SGK trang 122 của ánh sáng
ảnh hưởng tới + Quan sát H lên đời sống
đặc điểm nào 42.1; 42.2. thực vật
của thực vật?

- GV cho HS
quan sát cây lá
nốt, vạn niên
- HS quan sát
thanh, cây lúa,
tranh ảnh, mẫu
gợi ý để các em
vật.
so sánh cây sống
sáng - HS thảo luận
nơi ánh
cây nhóm, hoàn
mạnh và
ánh thành bảng 42.1
sống nơi
sáng yếu. Cho vào phim trong.
HS thảo luận và
hoàn thành bảng
42.1

- GV chiếu phim
của 1 vài nhóm,
cả lớp quan sát.

- Cho HS nhận
xét, quan sát
minh hoạ trên
tranh, mẫu vật.

- GV chiếu kết
quả đúng.

Bảng 42.1: Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái
và sinh lí của cây.

Những Khi cây sống trong bóng
Khi cây sống nơi
đặc điểm râm, dưới tán cây khác,
quang đãng
của cây trong nhà

Đặc điểm
hình thái + Phiến lá nhỏ, + Phiến lá lớn, hẹp, màu

hẹp, màu xanh nhạt xanh thẫm
- Lá
+ Thân cây thấp, + Chiều cao của cây bị
- Thân
số cành cây nhiều hạn chế bởi chiều cao
của tán cây phía trên, của
trần nhà.

Đặc điểm + Cường độ quang + Cây có khả năng quang
hợp cao trong điều hợp trong điều kiện ánh
sinh lí:

Quang kiện ánh sáng sáng yếu, quang hợp yếu
-
mạnh. trong điều kiện ánh sáng
hợp
mạnh.
Thoát + Cây điều tiết
-
hơi nước thoát hơi nước linh + Cây điều tiết thoát hơi
hoạt: thoát hơi nước kém: thoát hơi
nước tăng trong nước tăng cao trong điều
điều kiện có ánh kiện ánh sáng mạnh, khi
sáng mạnh, thoát thiếu nước cây dễ bị héo.
hơi nước giảm khi
cây thiếu nước.

- Yêu cầu HS rút ra - HS rút ra kết Kết luận:
kết luận. luận. - Ánh sáng có ảnh

- ánh sáng có ảnh - Dựa vào bảng hưởng tới đời
sống thực vật, làm
hưởng tới những trên và trả lời.
thay đổi đặc điểm
đặc điểm nào của
hình thái, sinh lí
thực vật?
- HS lắng nghe.
(quang hợp, hô
- GV nêu thêm:
hấp, thoát hơi
ảnh hưởng tính
- 1 HS trả lời, các nước) của thực
hướng sáng của
nhận vật.
HS khác
cây.
xét, bổ sung.
- Nhu cầu về ánh
- Nhu cầu về ánh
sáng của các loài
sáng của các loài
không giống nhau:
cây có giống nhau
+ Trồng xen kẽ + Nhóm cây ưa
không?
cây để tăng năng sáng: gồm những
- Hãy kể tên cây ưa
sống nơi
suất và tiết kiệm cây
sáng và cây ưa
quang đãng.
đất.
bóng mà em biết?
+ Nhóm cây ưa
- Trong sản xuất
bóng; gồm những
nông nghiệp, người cây sống nơi ánh
nông dân ứng dụng sáng yếu, dưới tán
điều này như thế cây khác.
nào?

Hoạt động 2: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống
của động vật (12-14’)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
GV

- GV yêu cầu HS - HS nghiên cứu 2: Ảnh hưởng
cứu thí thí nghiệm, thảo của ánh sáng lên
nghiên
nghiệm SGK luận và chọn đời sống của
trang 123. Chọn phương án đúng động vật
khả năng đúng (phương án 3) Kết luận:
- Ánh sáng có ảnh - Ánh sáng ảnh
hưởng tới động - HS trả lời câu hưởng tới đời
vật như thế nào? hỏi. sống động vật:
- Qua VD về phơi + Tạo điều
nắng của thằn lằn kiện cho động vật
nhận biết các vật
H 42.3, em hãy - HS nêu.
cho biết ánh sáng và định hướng di
chuyển trong
còn có vai trò gì
với động vật? Kể không gian.
tên những động + Giúp động
vật thường kiếm vật điều hoà thân
ăn vào ban ngày, nhiệt.
ban đêm? - HS nghe GV + Ảnh hưởng
- GV thông báo nêu. tới hoạt động, khả
thêm: năng sinh sản và
+ Gà thường đẻ sinh trưởng của
trứng ban ngày động vật.

+ Vịt đẻ trứng ban - Động vật thích
- HS rút ra kết
đêm. nghi điều kiện
luận về ảnh hưởng
chiếu sáng khác
+ Mùa xuân nếu của ánh sáng.
nhau, người ta
có nhiều ánh sáng,
+ Tạo ngày nhân
chia thành 2 nhóm
cá chép thường đẻ
trứng sớm hơn. tạo để gà vịt đẻ động vật:

- Từ VD trên em nhiều trứng. + Nhóm động vật
hãy rút ra kết luận ưa sáng: gồm
về ảnh hưởng của động vật hoạt
ánh sáng tới động động ban ngày.
vật? + Nhóm động vật
- Trong chăn nuôi ưa tối: gồm động
người ta có biện vật hoạt động ban
pháp kĩ thuật gì để đêm, sống trong
gà, vịt đẻ nhiều hang, đất hay đáy
trứng? biển.

4. Củng cố

- Sắp xếp các cây sau vào nhóm thực vật ưa bóng và
thực vật ưa sáng cho phù hợp: Cây bàng, cây ổi, cây
ngải cứu, cây thài ài, phong lan, hoa sữa, dấp cá, táo,
xoài.

- Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật
ưa bóng?
5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Làm bài tập 2, 3 vào vở.

- Đọc trước bài 43.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản