Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Học sinh trỡnh bày được thế nào là nhân tố sinh vật. + Học sinh trỡnh bày được những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài. + Học sinh nêu đặc điểm các mối quan hệ cùng loài, khác loài giữa các sinh vật: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa
các sinh vật

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Học sinh trỡnh bày được thế nào là nhân tố sinh
vật.

+ Học sinh trỡnh bày được những mối quan hệ giữa
các sinh vật cùng loài và khác loài.

+ Học sinh nêu đặc điểm các mối quan hệ cùng loài,
khác loài giữa các sinh vật: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng
sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.

Quan hệ cựng loài:

Đặc điểm

Phõn loại

Vớ dụ

í nghĩa

Quan hệ khỏc loài:
Đặc điểm

Phõn loại

Vớ dụ

í nghĩa

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 44.1; 44.2; 44.3 SGK.
- Tranh ảnh sưu tầm về quan hệ cùng loài, khác loài.

III. PHƯƠNG PHÁP
- Đàm thoại, trực quan.

- Nhóm tích cực và các hình thức nhóm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra câu 2, 3 SGK trang 129.

3. Bài mới
GV cho HS quan sát 1 số tranh: đàn bò, đàn trâu,
khóm tre, rừng thông, hổ đang ngoạm con thỏ và hỏi:

- Những bức tranh này cho em suy nghĩ gì về mối
quan hệ giữa các loài?

Hoạt động 1: Quan hệ cùng loài (16-18’)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung
GV

- GV yêu cầu HS - HS quan sát 1: Quan hệ cùng
quan sát H 44.1 tranh, trao đổi loài
trả lời câu hỏi về nhóm, phát biểu,
mối quan hệ cùng bổ sung và nêu
loài  SGK: được:

- Khi có gió bão, + Khi gió bão,
thực vật sống thực vật sống
thành nhóm có lợi thành nhóm có tác
gì so với sống dụng giảm bớt sức
riêng lẻ? thổi của gió, làm

thiên cây không bị đổ,
- Trong
nhiên, động vật bị gãy.
sống thành bầy, + Động vật sống
đàn có lợi gì? Đây thành bầy đàn có
thuộc loại quan hệ lợi trong việc tìm
kiếm được nhiều
gì?
thức ăn hơn, phát
- GV nhận xét, hiện kẻ thù nhanh
đánh giá, đưa 1 hơn và tự vệ tốt
vài hình ảnh quan hơn  quan hệ hỗ
Kết luận:
hệ hỗ trợ. trợ.
- Các sinh vật
- Số lượng các cá + Số lượng cá thể
sống
cùng loài
thể của loài ở mức trong loài phù hợp
gần nhau, liên hệ
độ nào thì giữa điều kiện sống của
với nhau hình
các cá thể cùng môi trường.
thành nên nhóm
loài có quan hệ hỗ
cá thể.
trợ?
+ Khi số lượng cá - Trong 1 nhóm có
- Khi vượt qua thể trong đàn vượt
những mối quan
mức độ đó sẽ xảy quá giới hạn sẽ
hệ:
ra hiện tượng gì? xảy ra quan hệ
+ Hỗ trợ; sinh vật
Hậu quả ? cạnh tranh cùng
được bảo vệ tốt
- GV đưa ra 1 vài loài  1 số cá thể
hơn, kiếm được
hình ảnh quan hệ tách khỏi nhóm
nhiều thức ăn.
cạnh tranh. (động vật) hoặc sự
+ Cạnh tranh:
- Yêu cầu HS làm tỉa thưa ở thực
bài tập  SGK vật. ngăn ngừa gia
tăng số lượng cá
trang 131. + ý đúng: câu 3.
thể và sự cạn kiệt
- GV nhận xét
thức ăn  1 số
nhóm đúng, sai.
+ HS rút ra kết
tách khỏi nhóm.
- Sinh vật cùng luận.
loài có mối quan
hệ với nhau với
+ HS liên hệ, nêu
nhau như thế
được:
nào?
Nuôi vịt đàn, lợn
Trong chăn
-
đàn để chúng
nuôi, người ta đã
tranh nhau ăn, sẽ
lợi dụng quan hệ
mau lớn.
hỗ trợ cùng loài
để làm gì?

Hoạt động 2: Quan hệ khác loài (16-18’)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung
GV
cầu HS
- Yêu 2: Quan hệ khác
nghiên cứu thông loài
tin bảng 44, các
- HS nghiên cứu
mối quan hệ khác
bảng 44 SGK  Kết luận:
loài:
tìm hiểu các mối
- Quan sát tranh, quan hệ khác loài:
- Bảng 44 SGK
ảnh chỉ ra mối
- Nêu được các trang 132.
quan hệ giữa các
mối quan hệ khác
loài?
loài trên tranh,
- Yêu càu HS làm ảnh.
bài tập  SGK
+ Cộng sinh: tảo
trang 132, quan sát
và nấm trong địa
H 44.2, 44.3.
y, vi khuẩn trong
nốt sần rễ cây họ
đậu.

+ Hội sinh: cá ép
và rùa, địa y bám
trên cành cây.

+ Cạnh tranh: lúa
và cỏ dại, dê và
bò.

+ kí sinh: rận kí
sinh trên trâu bò,
- Trong nông, lâm,
giun đũa kí sinh
con người lợi dụng
trong cơ thể
mối quan hệ giữa
người.
các loài để làm gì?
+ Sinh vật ăn sinh
Cho VD?
vật khác; hươu nai
- GV: đây là biện
và hổ, cây nắp ấm
học,
pháp sinh
và côn trùng.
không gây ô nhiễm
+ Dùng sinh vật
môi trường.
có ích tiêu diệt
sinh vật có ích
tiêu diệt sinh vật
có hại.

VD: Ong mắt đỏ
diệt sâu đục thân
lúa, kiến vống diệt
sâu hại lá cây
cam.

4. Củng cố
- GV sử dụng sơ đồ SGV trang 153 để kiểm tra bằng
cách các ô đều để trống và HS hoàn thành nội dung.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Sưu tầm tranh ảnh về sinh vật sống ở các môi
trường khác nhau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản