Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện pháp khắc phục. + Quan sỏt phim, tranh ảnh để rút ra được khái niệm về sự ô nhiễm môi trường và tác hại.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Sinh học lớp 9 - Bài 56 - 57: Thực hành

Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi
trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện
pháp khắc phục.

+ Quan sỏt phim, tranh ảnh để rút ra được khái niệm
về sự ô nhiễm môi trường và tác hại.

- Liên hệ và vận dụng giải thích một số vấn đề liên
quan đến ô nhiễm môi trường trong thực tế địa
phương.

- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống
ô nhiễm môi trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:
- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. CHUẨN BỊ

- Giấy bút. Kẻ sẵn từ ở nhà các bảng theo mẫu trong
bài vào giấy khổ to.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Tổ chức.

2. Kiểm tra

3. Bài mới.

Bài thực hành tiến hành trong 2 tiết:

- Tiết 1: Hướng dẫn điều tra môi trường.

- Tiết 2: Báo cáo tại lớp.

Tiến hành:

Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra môi trường

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

- Chọn môi trường 1. Điều trả tình 1: Hướng dẫn
để điều tra hình ô nhiễm môi điều tra môi

+ GV lưu ý: Tuỳ trường trường

từng địa phương mà - HS nghe GV
đề xuất địa điểm hướng dẫn, ghi
điều tra: nhớ để tiến hành

VD: ở Hải Dương điều tra.
sông Bạch Đằng bị
ô nhiễm, một khu
chợ, một khu dân
cư...

- GV hướng dẫn nội
- Nội dung các
dung bảng 56.1
bảng 56.1 và 56.2.
- Yêu cầu HS:

+ Tìm hiểu nhân tố
2. Điều tra tác
vô sinh, hữu sinh .
động của con
+ Con người có
người tới môi
những hoạt động
trường
nào gây ô nhiễm
- HS có thể chọn
môi trường.
khu vực điều tra:
+ Điền VD minh
khu đất hoang
hoạ.
được cải tạo thành
- GV hướng dẫn nội khu sinh thái
dung bảng 56.2 VAC, 1 đầm hồ bị

+ Tác nhân gây ô san lấp để xây
nhiễm: rác, phân nhà...
động vật, ... - Nghiên cứu kĩ

độ: thải các bước tiến
Mức
+
hành điều tra.
nhiều hay ít.

+ Nguyên nhân: rác - Nắm được yêu
chưa xử lí, phân cầu của bài thực
động vật còn chưa ủ hành.
thải trực tiếp ra môi - HIểu rõ nội dung
trường... bảng 56.3.

+ Biện pháp khắc
phục: làm gì để
ngăn chặn các tác
nhân.

- GV cho HS chọn
môi trường mà con
người đã tác động - HS điều tra theo
làm biến đổi. nhóm vào ngày
- GV nêu cách điều nghỉ, ghi lại kết
tra: 4 bước như quả.
SGK.

- Nội dung bảng
56.3: Xác địnôirox
thành phần của hệ
sinh thái đang có 
xu hướng biến đổi
phần
các thành
trong tương lai có
thể theo hướng tốt
hay xấu  Hoạt
động của con người
gồm biến đổi tốt
hay xấu cho hệ sinh
thái.

Hoạt động 2: Báo cáo kết quả về điều tra môi
trường ở địa phương

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dungs

- GV yêu cầu: - Mỗi nhóm viết 2: Báo cáo kết

+ Các nhóm báo nội dung báo cáo quả về điều tra
cáo kết quả điều đã điều tra được môi trường ở địa
vào khổ giấy to. phương
tra.

- GV cho các nhóm Lưu ý: Trình bày
thảo luận kết quả. 3 bảng 56.1 tới
56.3 trên 1 tờ
- GV nhận xét
giấy.
đánh giá đặt biệt
nhấn mạnh về mức - Đại diện nhóm
độ ô nhiễm và biện trinh bày, các
nhóm khác nhận
pháp khắc phục.
xét, bổ sung.
4. Kiểm tra - đánh giá

- GV nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm.

- Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm còn thiếu sót.

5. Dặn dò

- Yêu cầu các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK
trang 172 trên cơ sở các nhóm đã trình bày.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản