Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Sinh học lớp 9 - Tiết 27 – BÀI 26: THỰC HÀNH

Nhận dạng một vài dạng đột biến

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật
và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa,
quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh,
ảnh.

- Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST
trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ
- Tranh ảnh về các đột biến hình thái: thân, lá, bông,
hạt ở lúa, hiện tượng bạch tạng ở lúa chuột và người.

- Tranh ảnh về các kiểu hình đột biến cấu trúc NST ở
hành tây hoặc hành ta, về biến đổi số lượng NST ở
hành tây, hành ta, dâu tây, dưa hấu...

- 2 tiêu bản về bộ NST bình thường và bộ NST có
hiện tượng mất đoạn ở hành tây hoặc hành ta.

+ Bộ NST lưỡng bội (2n), tam bội (3n), tứ bội (4n).

III. PHƯƠNG PHÁP

- Thực hành.

- Nhóm, tổ chức hoạt động nhóm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2.Kiểm tra

3.Bài học

- GV nêu yêu cầu của bài thực hành.
- Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15
HS).

Hoạt động 1: Nhận biết các đột biến gen gây ra biến
đổi hình thái (10-12’)

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung
GV HS

- Hướng dẫn HS - HS quan sát kĩ 1: Nhận biết
quan sát tranh các tranh, ảnh các đột biến
ảnh đối chiếu chụp. So sánh gen gây ra biến
dạng gốc và với các đặc điểm đổi hình thái
dạng đột biến, hình của
thái
nhận biết các dạng gốc và
dạng đột biến dạng đột biến,
ghi nhận xét vào
gen.
bảng.
Đối tượng quan
Dạng gốc Dạng đột biến
sát

1. Lá lúa (màu
sắc)

2. Lông chuột
(màu sắc)

Hoạt động 2: Nhận biết các đột biến cấu trúc NST

Hoạt động Hoạt động của Nội dung
của GV HS

- Yêu cầu HS - HS quan sát 2: Nhận biết
nhận biết qua tranh câm các các đột biến
tranh về các kiểu dạng đột biến cấu trúc NST
đột biến cấu trúc cấu trúc NST và
phân biệt từng
NST.
dạng.

- 1 HS lên chỉ
- Yêu cầu HS tranh, gọi tên
nhận biết qua tiêu từng dạng đột
bản hiển vi về đột biến.
biến cấu trúc - Các nhóm
NST. quan sát dưới
kính hiển vi.

- lưu ý: quan sát

- GV kiểm tra ở bội giác bé rồi
trên tiêu bản, xác chuyển sang

nhận kết quả của quan sát ở bội
giác lớn.
nhóm.
- Vẽ lại hình đã
quan sát được.

Hoạt động 3: Nhận biết một số kiểu đột biến số
lượng NST (10-12’)

Hoạt động Hoạt động của Nội dung
của GV HS
- GV yêu cầu HS - HS quan sát, 3: Nhận biết
quan sát tranh: bộ chú ý số lượng một số kiểu đột
NST người bình NST ở cặp 21. biến số lượng
thường và
của - Các nhóm sử NST
bệnh nhân Đao. dụng kính hiển
- GV hướng dẫn vi, quan sát tiêu
các nhóm quan bản, đối chiếu
sát tiêu bản hiển với ảnh chụp và
bộ NST ở nhận biết cặp
vi
người và bệnh NST bị đột
nhân Đao (nếu biến.
có). - HS quan sát,
- So sánh ảnh so sánh bộ NST
chụp hiển vi bộ ở thể lưỡng bội
NST ở dưa hấu. với thể đa bội.

- So sánh hình - HS quan sát
thái thể đa bội với ghi nhận xét
vào bảng theo
thể lưỡng bội. mẫu.Đối Đặc điểm hình thái
tượng
Thể lưỡng bội Thể đa bội
quan sát

1.

2.

3.

4.

4. Nhận xét - đánh giá

- GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các
nhóm.

- Nhận xét chung kết quả giờ thực hành.

5. Dặn dò

- Viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng 26 SGK.

- Sưu tầm tranh ảnh minh hoạ thường biến.
- Mang mẫu vật: mầm khoai lang mọc trong tối và
ngoài ánh sáng. Thân cây dừa nước mọc ở mô đất cao
và trải trên mặt nước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản