Sinh học phân tử nhập môn - SiRNA - Gene Silencing

Chia sẻ: trautuongquan

Như chúng ta đã biết trong tế bào có nhiều RNA khác nhau, mỗi loại đảm nhận một chức năng sinh học riêng biệt. Trong đó siARN thường được tạo ra từ các phân tử ARN sợi kép. RNA silencing là một thuật ngữ dùng để chỉ một hiện tượng gọi là " sự câm lặng” của RNA. Kể từ khi khám phá ra siRNA việc nghiên cứu cơ chế và ứng dụng RNA silencing được các nhà khoa học xem là "bước đột phá” trong ngành sinh học phân tử. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản