Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh

Chia sẻ: zenith0102

Với lý tưởng sống: Sống cho ai? Sống vì cái gì? "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đó là lý tưởng, là lẽ sống mà cũng là học thuyết chính trị - đạo đức của Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh

Câu hỏi 14
D08QTKD2
Vũ Thị Thanh Thảo
Nguyễn Trang Nhung
Mai Thị Huyền Trang
I. Tại sao sinh viên phải học tập
và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh?
II. Sinh viên phải học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh như thế nào?
I.Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?


1.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm
gương đạo đức của một vĩ nhân

• Với lý tưởng sống: Sống cho ai? Sống vì cái gì?
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đó là lý tưởng, là
lẽ sống mà cũng là học thuyết chính trị - đạo đức của
Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam. Ham muốn tột
bậc của Người là làm sao cho đất nước được hoàn toàn
độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
2. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc
đại trí, đại dũng, hy sinh chẳng quản, gian nguy
không sờn.
Ở những thời điểm then chốt của lịch sử, với tầm nhìn xa trông rộng.
Hồ Chí Minh đã sáng suốt và dũng cảm đi tới những phán quyết lịch sử.
Năm 1945, khi thời cơ cách mạng đã đến, Người chỉ thị: "Dù có phải
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập". Vào
giữa những nǎm 60, lợi dụng khó khăn của ta, khi phong trào cộng sản
quốc tế có xung đột và chia rẽ nghiêm trọng, đế quốc Mỹ đã ồ ạt đổ
hơn nửa triệu quân vào miền nam Việt Nam và tăng cường cho không
quân, hải quân ném bom, bắn phá dữ dội miền bắc, hòng đưa Việt Nam
trở lại thời kỳ đồ đá! Trước tình thế đó, Người vẫn thể hiện quyết tâm
và khí phách của toàn Đảng, toàn dân: "Dù nó ném hóa biển cũng phải
giải phóng miền nam cho kỳ được!". Thật "hiếm có một nhà lãnh đạo
nào, trong những giờ phút thử thách, lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan
dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy“.
3. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của tinh thần:
Thắng không kiêu, khó không nản
Cuộc đời Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô
cùng gian khổ: hai lần ngồi tù, một lần lãnh án tử hình; có
giai đoạn hoạt động rất sôi nổi, được đánh giá cao, có giai
đoạn bị hiểu lầm, ngộ nhận, lâm vào cảnh "như là sống ở
bên lề, ở bên ngoài của Đảng”. Vượt qua được thử thách
khổ ải, tù đày đã rất khó, nhưng vượt qua được thử thách do
bị hiểu lầm, nghi kỵ còn day dứt hơn nhiều. Để kiên trì chân
lý, giữ vững quan điểm độc lập, tự chủ, Người đã bình tĩnh,
chủ động vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Trong khó
khăn, Người vẫn luôn luôn "tự khuyên mình": muốn nên sự
nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao!
4. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một lãnh tụ
hết lòng thương yêu, quý trọng đối với nhân dân.Người luôn luôn tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân
dân, cho nên mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ
nhu cầu và lợi ích của nhân dân, luôn luôn dựa vào dân, "lấy
dân làm gốc”.
5. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức nhân ái, vị
tha, khoan dung, nhân hậu hết mực
  Người là "muôn vàn tình thân yêu" đối với đồng chí, đồng bào. Trong
tình yêu thương đó, có chỗ cho mọi người, không quên, không bỏ sót
một ai. Trái tim mênh mông của Người ôm trọn mọi nỗi đau khổ của
nhân dân. Người nói một cách cảm động: "Mỗi người, mỗi gia đình đều
có một nỗi đau khổ riêng; gộp những nỗi đau khổ riêng của mỗi người,
mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi". Tình thương yêu đó
được mở rộng đối với nhân dân lao động toàn thế giới. Đối với những
người lầm lạc, ngay cả đối với những người chống đối hay kẻ thù,
Người cũng thể hiện một lòng khoan dung, độ lượng hiếm có. Kẻ thù
xâm lược đã gây nên bao tội ác man rợ đối với nhân dân ta, nhưng khi
chúng đã thất thế, đầu hàng hay bị bắt, Người luôn luôn nhắc nhở
chúng ta phải đối xử với chúng một cách khoan hồng, phải làm "cho thế
giới biết rằng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết
người, cướp nước".
6. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức chí công vô tư,
đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm
tốn phi thường.

Cần kiệm, giản dị, ít lòng ham muốn về vật chất, đó là "tư cách của
người cách mạng". Người đề ra và tự mình gương mẫu thực hiện.
Người coi khinh mọi sự xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trang
trọng. Một cốt cách giản dị, một sự giản dị vĩ đại.
Nét nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn phi thường.
Mặc dù có công lao rất lớn, Người không để ai sùng bái cá nhân mình,
mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân. Người nói: Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là
lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào.
Tóm lại:
Ở Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ
giữa nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng
và đạo đức đời thường. Do đó, Người đã trở thành biểu tượng của
đạo đức, là tấm gương sáng cho toàn thể dân tộc Việt Nam nói
chúng và thế hệ sinh viên nói riêng học tập và noi theo.
Thế hệ sinh viên Việt Nam ngày nay- những chủ nhân tương lại
của đất nước, hơn lúc nào hết, khi còn đang ngồi trong giảng
đường, ngoài những kiến thức chuyên môn cụ thể, sinh viên cũng
cần phải rèn luyện, học hỏi những phẩm chất tốt đẹp, trở thành
những con người vừa có tài vừa có đức. Đặc biệt, trong tình hình
hiện nay, khi đất nước ta đang tiến hành hội nhập ra ngoài thế
giới, gặp rất nhiều khó khăn, thử thách cũng như những cơ hội
mới. Vì vậy những đòi hỏi, kỳ vọng của xã hội đối với thế hệ
sinh viên cũng ngày càng cao. Để có thể đáp ứng được những kỳ
vọng đó, sinh viên cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
1. Có một lý tưởng
sống cao đẹp, một
ước mơ, một hoài
bão và dám sống
hết mình vì lý
tưởng đó.
Trước hết, người sinh
viên phải xác định cho
mình một mục tiêu
cần phải hướng tới,
một mục đích sống,
một lý tưởng sống cao
đẹp. Có mục tiêu để
phấn đấu, từ đó con
người mới nhận thấy
ý nghĩ của cuộc sống,
trân trọng cuộc sống
và làm nhiều việc có
ích cho bản thân và xã
hội.
Sinh viên cần thiết phải tự rèn
luyện bản thân thông qua các
hoạt động tình nguyện hoặc các
công việc làm thêm, qua đó rút ra
những kinh nghiệm sống đáng
quý, rèn luyện cho bản thân tinh
thần không ngại khó, không ngại
khổ, sự nhiệt tình, lòng dũng
cảm, tinh thần trách nhiệm…
nh
ng ngày, là si uá
ời sống hà g nên sống q
Trong đ g ta khôn n
viên , chún hung phí tiề n
ãng phí, pệm, thực hiệ
xa hoa, l ên tiết ki
của m àn ôn chăm chỉ
giản dị. Lu Luôn khiêm
nếp sống làm việc. ọc
học tập, tìm tòi, h ời
tiến, luôn và mọi ngư
tốn, cầu cô, bạn bè
hỏi thầy ng.
xung qua
Kết luận:
Ngoài những kiến thức khoa học được
học trong sách vở, sinh viên cũng cần phải
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, nhằm trang bị cho bản thân cả về
tài và đức, cả về chất và lượng để có thể
giải quyết được mọi khó khăn trong cuộc
sống cũng như thực hiên được ước mơ,
hoài bão của mình, góp phần làm giàu cho
Tổ quốc. Đồng thời giúp đỡ mọi người
xung quanh hiểu và học tập, làm theo tấm
gương đạo đức của Bác theo chủ trương
của Đảng cũng là trách nhiệm của mỗi
người sinh viên.
Tài liệu tham khảo:

•Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí
Minh_NXB Chính trị Quốc Gia
•Chủ tịch Hồ Chí Minh với
Thanh – Thiếu niên và Học sinh
– Sinh viên_NXB Hồng Đức
•Các Website
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản