SIX SIGMA FOR EVERYONE PART 4

Chia sẻ: Leslie Leslie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
120
lượt xem
85
download

SIX SIGMA FOR EVERYONE PART 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C H A P T E R 4 10 Technical Tools to Master While on a Six Sigma Team. Chapter 4 addresses the 10 most important technical tools a Six Sigma team member needs to master as they progress through the DMAIC methodology.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SIX SIGMA FOR EVERYONE PART 4

Đồng bộ tài khoản