Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: phuongoanh_3012001

Trong phong trào CS quốc tế xem thắng lợi của CM thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi CMVS chính quốc- giảm chủ động, sáng tạo PTCM thuộc địa(ĐH 6 QTCS 1/9/1928). Theo HCM, CMGPDT & CMVS có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, kẻ thù chung là CNĐQ(HCM 1925). ND các dân tộc thuộc địa có khả năng CM to lớn, khối liên minh các dân tộc thuộc địa là một cách của CMVS(HCM ĐH 5 QTCS 6/1924).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản