Slide máy điện đồng bộ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
250
lượt xem
74
download

Slide máy điện đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung về máy điện đồng bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide máy điện đồng bộ

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chương 6: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ I. Tổng quan Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Rotor cực từ ẩn Rotor cực từ lồi Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Flux Φ f ns B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ A- S S C- B+ C- B+ A C B- A+ C+ N S C- A- B+ B Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Magnetic axis of Magnetic axis of phase Α Θm= 00 phase Α Θm= 900 B- C+ B- C+ N N A+ A- A+ S A- S C- B+ C- B+ Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B II. Máy phát đồng bộ II.1. Mạch tương đương Ru jXs Iu It E Ut Zt Tải n E E jXsI jXsI I θ θ V Re ϕ Re 0 0 ϕ V I II.2. Đặc tính không tải, ngắn mạch II.3. Đặc tính công suất - góc δ := 0deg , 1deg .. 180deg 600 V RC 500 E Pnet ( δ) M⋅ W 400 R RL 300 Pnetwork M⋅ W 200 100 0 0 0 30 60 90 120 150 180 δ deg I II.4. Các đặc tính vận hành Pcơ Pđt P2 P1 Pqp Ps Pđ Pkt Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B II.5. Ghép song song máy phát điện đồng bộ III. Động cơ đồng bộ III.1. Mạch tương đương Rư jXđb Iu E Ut n I 0 V Re ϕ V Re 0 θ jXsI θ ϕ jXsI E I E III.2. Đặc tính công suất - góc III.3. Các đặc tính vận hành PđiệnAC Pcơ P2 P1 Pđ1 Ps Pqp Pkt Hình vẽ Chương 6: Máy điện đồng bộ 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản