Smith’s General Urology - part 4

Chia sẻ: meomap10

Sự xuất hiện tổng của thận với bệnh lao ở mức trung bình tiên tiến thường là bình thường trên bề mặt ngoài của nó, mặc dù thận thường được bao quanh bởi perinephritis đánh dấu. Thông thường, tuy nhiên, có một lồi địa phương, mềm mại, màu vàng. Phần, các khu vực tham gia được xem là chứa đầy vật liệu cheesy

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản