SỔ CÁI

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
812
lượt xem
293
download

SỔ CÁI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ CÁI

  1. Đơn vị:............ Mẫu số S03b-DN Địa chỉ:........... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm:2008 Tên tài khoản Nguyên liệu, vật liệu Số hiệu:.152 Ngày Nhật ký Chứng từ Số tiền , chung Số hiệu tháng Diễn giải TK đối Số Ngày, Trang STT ghi ứng Nợ Có hiệu tháng sổ dòng sổ A B C D E G H 1 2 - Số dư đầu năm xxx - Số phát sinh trong tháng ……………. 28/8 PNK10 27/8 Nhập kho vật liệu A 9 10 331 100.000 HĐ.. 27/8 Mua chưa thanh toán - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ này có...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang..... - Ngày mở sổ:..... Ngày..... tháng.... năm ...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 6
  2. 7
Đồng bộ tài khoản