Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Chia sẻ: Phan Như Quỳnh Quỳnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
3.075
lượt xem
473
download

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày tháng ghi sổ (1) | DIỄN GIẢI (2): Số dư đầu kỳ; Số phát sinh tháng; Số dư cuối kỳ;…. | NHẬT KÝ CHUNG [Số trang (3) - STT dòng (4) | Số hiệu TK đối ứng (5) | SỐ TIỀN [Nợ (6) - Có (7)] | GHI CHÚ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập | Phụ trách kế toán | Thủ trưởng đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm……………. Tài khoản:……... Số hiệu:………... Ngày NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu SỐ TIỀN tháng DIỄN GIẢI TK đối GHI ghi sổ Số STT ứng Nợ Có CHÚ trang dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản