Sổ cái ( kế toán nhật ký chung)

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.062
lượt xem
334
download

Sổ cái ( kế toán nhật ký chung)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Sổ cái ( dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) theo mẫu S03b- H được ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài Chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ cái ( kế toán nhật ký chung)

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm……………. Tài khoản:……... Số hiệu:………... Ngày NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu SỐ TIỀN tháng DIỄN GIẢI TK đối GHI ghi sổ Số trang STT ứng Nợ Có CHÚ dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản