Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
14
download

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… Mẫu số: S43  ­H (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)

  1. Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S43  ­H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT  ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) ­ Loại hoạt động :……………….……………………………….. ­ Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình :………... Ngày  GHI NỢ TÀI KHOẢN GHI CÓ  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG  TÀI  ghi sổ Số  Ngày  SỐ Chia theo khoản mục chi phí KHOẢN hiệu tháng … … … … … … … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Số dư đầu kỳ Cộng ­Cộng tháng ­Luỹ kế từ đầu quý ­Số dư cuối kỳ ­Luỹ kế từ đầu năm ­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­ Ngày mở sổ :……………… Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản