Sổ chi tiết chi hoạt động

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
10
download

Sổ chi tiết chi hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số S61a­H SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :...............................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết chi hoạt động

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S61a­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK  Ghi có TK  661 661 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản