Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

Chia sẻ: phucnguuson

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S51 -H SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính……. Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng 2 3 DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG Số Đơn giá Thành lượng tiền 5 6 7 GHI CHÚ 8 4 - Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. - Ngày mở sổ :……………… Người...

Nội dung Text: Sổ chi tiết doanh thu ( các khoàn thu do bán hàng )

Bộ, Sở : ………. Mẫu số: S51 -H
Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)


SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG )

Loại hoạt động :……………….…………………..
Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……...

Đơn vị tính…….

Ngày
tháng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI
ghi sổ Số Ngày Số Đơn giá Thành CHÚ
hiệu tháng lượng tiền
1 2 3 4 5 6 7 8
- Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
- Ngày mở sổ :………………


Ngày … tháng … năm …
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản