Sổ chi tiết mua hàng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
10
download

Sổ chi tiết mua hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỔ CHI TIẾT MUA HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng mua Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Cộng Tổng cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết mua hàng

  1. SỔ CHI TIẾT MUA HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng Giá trị trả mua trả lại lại Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản